Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz
 • fyzioterapie big 0d205d9c
  NAŠE SLUŽBY

  Fyzioterapie

  Podpoříme váš návrat do běžného života.

Cvičení a fyzioterapie podporuje klienty po poškození míchy při návratu do běžného života. Od cvičení a poradenství s fyzioterapeutem přes samostatné cvičení na přístrojích až po pravidelné využívání posilovny našeho centra.

Cvičení s fyzioterapeutem

50minutové individuální cvičení s terapeutem vás na základě vstupního kinesiologického rozboru a stanovení cílů vede k:

 • udržení či zlepšování fyzické kondice,
 • zlepšení respiračních funkcí,
 • snížení bolesti, včetně spasticity,
 • udržení fyziologického kloubního rozsahu,
 • prevenci artrotických změn,
 • nácviku stability,
 • zlepšení stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru),
 • výběru vhodných kompenzačních pomůcek,
 • zvýšení svalové síly,
 • úpravě svalových dysbalancí,
 • celkovému zlepšení fyzického a psychického zdraví.

Využíváme následující fyzioterapeutické metody a postupy jako:

Samostatné cvičení na přístrojích

Na základě individuálního plánu je možné využít i samostatné cvičení na přístrojích:

 • motomed na dolní končetiny,
 • motomed na horní a dolní končetiny,
 • vertikalizační přístroj Smove,
 • vertikalizační přístroj Jordan,
 • posilovací přístroj Glider,
 • posilovací přístroj Krankcycle.

Poradenství s fyzioterapeutem

Fyzioterapeut vám poradí, jaké cvičení zvolit v domácím prostředí a naučí vás, jak ho správně provádět, aby nedocházelo k přetížení svalových skupin, kloubů a šlach. Poradí vám také jak zvládat denní pohybové stereotypy – sebeobsluhu, zvyky, odpočinkové aktivity, práci i sport.

S mobilitou si ve Fenixu nedělejte starosti. Pomůžeme vám při přesunu z automobilu, asistujeme při cvičení na rehabilitačních přístrojích nebo v posilovně.

Zapojte se do aktivní rehabilitace

O cvičení s fyzioterapeutem může požádat osoba starší 15 let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy. Vedoucí služby Vás vyzve k osobní schůzce, provede prostorami ParaCENTRA Fenix a seznámí Vás s následujícími možnostmi cvičení:

Fyzioterapie na základě lékařského poukazu

ParaCENTRUM Fenix je registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Cvičení probíhá na základě lékařského poukazu, o který můžete požádat svého rehabilitačního lékaře, neurologa, případně ortopeda.

ParaCENTRUM má uzavřenou smlouvu s následujícími pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
Fyzioterapie plně hrazená klientem

Klient, který nevyužívá cvičení na základě lékařského poukazu může využít fyzioterapii plně hrazenou klientem (400 Kč/jednotka).

Na základě lékařské zprávy a vstupního kinesiologického rozboru si stanovíte osobní cíle rehabilitace. Poté začnete v domluvených termínem cvičit s fyzioterapeutem.

Samostatné cvičení na přístrojích není vázáno na rezervaci. Cvičíte-li samostatně, přijďte kdykoliv během otevírací doby centra. V případě asistence se domluvte dopředu.

Ozvěte se

kristyna nahlikova bb333db9

Mgr. Kristýna Náhlíková

koordinátor fyzioterapie a ergoterapie

(+420) 739 646 395
nahlikova@pcfenix.cz


Dokumenty


fenix czechmade banner b3bea5bb