Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Náš příběh

Příběh brněnské organizace ParaCENTRUM Fenix se začal psát v roce 2004, kdy jej založili sami vozíčkáři, aby se stali oporou dalším lidem po poškození míchy.

O Fenixu

2004

 • Vzniká samostatné občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix.
 • Naším prvním útočištěm se stávají prostory na ulici Netroufalky 3.
 • Pod taktovkou Mgr. Lubomíra Krejči se pouštíme do prvního projektu – chceme získat pronajaté prostory do vlastnictví ParaCENTRA Fenix a zahájit rekonstrukci.

2005

 • Opouštíme Netroufalky a nacházíme útočiště v suterénu o rozloze 50m2 na ulici Kosmonautů.

2006

 • Pod vedením Vojtěcha Vašíčka spouštíme první webové stránky ParaCENTRUM Fenix.
 • Díky významné podpoře sponzorů rekonstruujeme a vybavujeme bývalé prostory mandlovny a sušárny.
 • Oficiálně otevíráme první prostory pro cvičení a počítačové kurzy.

2007

 • Vracíme se zpět na Netroufalky 3 a zahajujeme rozšířený provoz.
 • Služby rozšiřujeme o Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby a Aktivizační službu v terénu (předchůdce osobní asistence).

2008

 • Startujeme bezbariérovou přepravu.
 • Díky společnosti Globus a ve společném projektu s Nadací Charty 77 “Auto bez bariér” přebíráme mikrobus Fiat Ducato se zvedací plošinou.

2009

 • ParaCENTRUM Fenix se stává řádným členem European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF).
 • Rozšiřujeme nabídku o službu Osobní asistence.

2010

 • Navyšujeme počet členů našeho centra a rozšiřujeme nabídku poskytovaných služeb.
 • Díky finanční podpoře MZ ČR jsme pořídili závěsné zařízení RedCord, vertikalizační stůl Jordan a mechanický vozík.

2011

 • Mediální tváří ParaCENTRUM Fenix se stává herec Pavel Kříž.
 • Nové logo organizace prezentujeme na novém webu.
 • Počet našich členů překonává číslovku 100, klientů však máme mnohem více.
 • Rozšiřujeme nabídku o službu Sociální rehabilitace.

2012

 • Spouštíme projekt „Výzev se nebojíme“, který se zaměřuje na mezinárodní spolupráci a výzkum zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
 • Ve spolupráci s FN Brno a Policií ČR rozjíždíme projekt „Prevence úrazů páteře a míchy“.
 • Díky Nadaci ČEZ rozšiřujeme vozový park o další bezbariérové auto.

2013

 • Stáváme se registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb.

2014

 • Pořádáme Kulatý stůl na téma „Zaměstnávání lidí na vozíku“, kterého se účastní zástupci státní správy, samosprávy, zaměstnavatelů, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a spolupracující organizace.

2015

 • Volíme novou radu, předsedou se stává Mgr. Ladislav Loebe.
 • Pořádáme kongres ESCIF v Brně na téma “Zaměstnávání osob po úrazu míchy”.
 • V rámci úzké spolupráce s VOŠ sociální MU Brno probíhají praxe studentů v našem centru.

2016

 • Rozšiřujeme prostory našeho centra ve stávající budově.
 • Vznik nové služby – Poradna správného sedu na vozíku.
 • 1. září jsme odstartovali nový projekt – Fenix roztáhne křídla. Hlavním cílem tohoto projektu je profesionalizovat zaměstnance, navýšit odbornou kapacitu a udržet schopnost nabízet komplexní služby i dalším novým klientům.

2017

 • Pořádáme historicky první ročník benefičního Plesu pro Fenix. Startovní ročník je velmi úspěšný a rozhodujeme se v něm pokračovat.
 • V rámci projektu Fenix roztáhne křídla vzniká zcela nová organizační struktura a osamostatňuje se Fundraising a PR sekce.
 • Naplno se věnujeme hledání vhodného místa pro stavbu nové budovy našeho centra.

2018

 • Rok se točí víceméně kolem stavby. Podepisujeme smlouvu o smlouvě budoucí o odkupu pozemku v brněnských Kníničkách, je schválen architektonický návrh od ateliéru CHYBIK + KRISTOF.
 • Před Vánoci jsme celý měsíc součástí Adventu na Moraváku.

2019

 • ParaCENTRUM Fenix oslavilo 15 let od svého vzniku.
 • 6. dubna se v hotelu Voroněž znovu roztáčel večer naplno a to díky 3. ročníku Plesu pro Fenix.
 • 5. září proběhl první ročník akce „Roztáčíme Zelňák s Fenixem“ ku příležitosti celosvětového Dne poranění míchy.
 • 6. listopadu jsme uspořádali charitativní koncert na hradě Špilberk, kde zazpívala Zdislava Bočková.
 • 22. listopadu se konaly volby do Rady spolku a Revizní komise.
 • 29. srpna se nám podařilo podepsat Memorandum o spolupráci s Národním divadlem Brno.
 • Od 22. listopadu do 22. prosince jsme byli během Adventu v charitativní jurtě na Moravském náměstí.

2020

 • 16.1. proběhl 1. ročník benefiční Dražby pro Fenix v divadle Reduta. Vydražilo se 237 700 Kč. Tato částka půjde na rehabilitaci klientů. Samotné dražbě předcházela vernisáž 72. obrazů v prostorách divadla Reduta.
 • V souvislosti s celosvětovou pandemií Codid 19 a vyhlášením celostátní karantény, byl Fenix nucen od 16.3. omezit a zrušit poskytování svých služeb. Provoz byl obnoven 1.6.
 • Díky nařízeným omezení byl zrušen 4. ročník Plesu pro Fenix Fenix reaguje na aktuální stav Covid 19 a při dodržování všech opatření pokračuje v poskytování služeb.
 • Díky zlepšení situace mohl v létě proběhnout rekondiční pobyt na Březejci. Na základě jednání s JMK došlo ke sloučení registrovaných služeb sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství.

2021

 • Fenixu končí v červnu smlouva na Netroufalkách a akutně hledá náhradní prostory aby nemusel ukončit svou dlouholetou činnost. Po úporné snaze a hledání se nakonec podařilo vyjednat „dočasný“ azyl na Kociánce. Tím je zachována činnost a fungování Fenixu v poskytování služeb.
 • Vzhledem ke komplikované epidemické situaci proběhl 2. ročník Dražby pro Fenix v on-line prostředí. 5.-19.9. Roztoč kola pro Fenix – charitativní virtuální cyklozávod. 1. ročník cyklozávodu ParaCENTRA Fenix, který slavnostně odstartoval na cyklostezce za OC Olympia.
 • Rekondiční pobyt Březejc 2021 – i přes veškerá nařízení proběhl klasicky ve dvou turnusech, tak jak jsou všichni zvyklí.
 • 7.10. proběhlo v divadle Reduta slavnostní zahájení výstavy obrazů mladých výtvarníků.
 • 4. ročník Plesu pro Fenix se přesouvá na rok 2022.

2022

 • 28.4. Etiketa & hendikep – premiéru má panelová diskuse se zajímavými hosty na téma „Etiketa a hendikep“.
 • 11.5. Roztoč to! v Björnsenově sadu – osvětová akce, která předává rady a zkušenosti o příčinách poranění míchy.
 • 3.-17.9. Roztoč kola pro Fenix – charitativní virtuální cyklozávod. 2. ročník cyklozávodu ParaCENTRA Fenix, který byl slavnostně odstartován opět na cykloztezce za OC Olympia.
 • 5.9. Knoflíková sbírka aneb Knoflík spojuje – premiéru má charitativní akce k Mezinárodnímu dni poranění míchy.
 • Rekondiční pobyt Bohuslavice 2022 – vzhledem k rekonstrukci areálu na Březejci, proběhl v trochu jiném formátu tradiční rekondiční pobyt v Bohuslavicích.
 • Vzniká první charitativní kalendář na rok 2023 s názvem – Umění se nevzdávat. Autorem je vozíčkář, klient, fotograf Filip Hladík.