Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

O nás

Hlavním cílem ParaCENTRA Fenix je soběstačnost klientů — vozíčkářům usnadňuje přechod z institucionální péče do domácího prostředí.

O Fenixu

Brněnský spolek založili v roce 2004 sami vozíčkáři, aby se stali oporou dalším lidem po poškození míchy. Dnes je jedinou organizací zabývající se spinální problematikou na Moravě a díky celému týmu s motem „Roztáčíme život naplno!“ je průvodcem na cestě k aktivnímu a plnohodnotnému životu.

Hlavním cílem ParaCENTRA Fenix je soběstačnost klientů — vozíčkářům usnadňuje přechod z institucionální péče do domácího prostředí, pomáhá jim a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, podporuje je při návratu na pracovní trh a umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace. Šíří osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane.

Zajišťuje komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, osobní asistencisociální rehabilitaci, která zahrnuje poradenství v oblasti odstraňování bariér, pomůcek, nebo třeba intimního života a psychologické péče. Funguje také jako půjčovna kompenzačních pomůcek.

Jako nezisková organizace jsme součástí komunitního plánování Statutárního města BrnaJihomoravského kraje. Prostředky na vlastní činnost získáváme ze státních zdrojů (dotační programy Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Úřadu práceÚřadu vlády), z plateb za služby, z úhrad zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě od firemních a individuálních dárců.