Služby

Jsme s vámi, když nás potřebujete.

Lidem po poranění míchy a jejich blízkým nabízíme komplexní zdravotní a sociální služby. Naším cílem je, aby v rámci svého hendikepu byli, co nejvíce soběstační a dokázali se aktivně zapojit do běžného života.