Pro dárce

Díky, že roztáčíte životy s námi!

Finanční dar

Podpořte nás libovolnou částkou nebo pravidelnou měsíční platbou
zasláním finančního daru na sbírkový transparentní účet číslo:

2600983054/2010

QR PLATBA

Finanční dar – on-line

Podpořte nás libovolnou částkou nebo pravidelnou měsíční platbou. Děkujeme!

Podpořte nás dárcovskou SMS

Pravidelná DMS

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním pravidelné SMS ve tvaru:

DMS TRV ROZTACIME 30
DMS TRV ROZTACIME 60
DMS TRV ROZTACIME 90
DMS TRV ROZTACIME 190

na tel. číslo 87777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč do doby, než zasílání dlouhodobé DMS podpry zrušíte. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Pro ukončení podpory zašlete SMS ve tvaru STOP KNOFLIK na číslo 87777. Více na www.darcovskasms.cz.

Jednorázová DMS

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním jednorázové SMS ve tvaru:

DMS ROZTACIME 30
DMS ROZTACIME 60
DMS ROZTACIME 90
DMS ROZTACIME 190

na tel. číslo 87777

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Další možnosti pomoci

Nejčastější otázky

Proč ParaCENTRUM Fenix existuje?

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Jde o to, aby každý, kdo si projde spinálním traumatem, mohl žít co nejvíce dle vlastních představ a byl co možná nejvíce soběstačný.

Kdo jsou naši klienti?

Cílovou skupinu naší organizace představují lidé nad patnáct let se získaným postižením míchy.

Jaké služby ParaCENTRUM Fenix poskytuje?

Snažíme se nabídnout pomoc v co nejvíce oblastech. Ať už se jedná o pomoc se zvládnutím nové situace, pohybová a kondiční cvičení, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, správný sed na vozíku, pořízení nebo přestavbu bezbariérového bydlení, právní pomoc v problému souvisejícím s handicapem, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci, hledání nového zaměstnání nebo i výběr  vhodné destinace na dovolenou, pro naše klienty jsme vždycky tady.

Čeho chceme konkrétně dosáhnout?

Usilujeme o to, aby každý člověk se získaným postižením míchy mohl žít co možná nejvíce podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci a vůli okolí. Snažíme se ovlivňovat i legislativu, pokud se ukáže, že nějaká záležitost představuje skutečnou překážku pro více lidí se získaným postižením míchy.

Jak hodláme stanoveného cíle dosáhnout?

Máme specialisty a odborníky napříč celým spektrem různých služeb. A všichni děláme maximum pro to, abychom svoji práci odvedli co nejlépe.

Kdo stojí v čele ParaCENTRA Fenix?

Spolek navenek zastupuje pan předseda Ladislav Loebe. Ten zároveň hájí práva spolku a práva našich klientů. Chod organizace zajišťuje pan ředitel Michal Odstrčil.

Proč by mě měla činnost ParaCENTRA Fenix zajímat?

Možná se Vám naše činnost zamlouvá, možná chcete pomoci dobré věci, možná máte osobní zkušenost. Sami víte nejlépe, jak jste na nás narazili a jenom Vy sami můžete rozhodnout, zda šlo o naše první a poslední setkání.

Mám jistotu, že peníze budou použity na pomoc pro klienty?

Samozřejmě. Všechny prostředky, které obdržíme od našich dárců, využíváme výhradně k zajištění chodu centra. Veškeré naše výdaje a zisky navíc kontroluje naše revizní komise, takže máte jistotu, že se peníze nikam neztrácí, ani nejsou využívány na něco jiného.

Kdy můžu přispět?

Kdykoliv. Číslo našeho konta je veřejně přístupné. Můžete se rozhodnout, zda nám peníze věnujete jednorázově nebo zda budete přispívat pravidelně. Sami můžete určit, zda máme peníze využít na konkrétní věc, nebo zda nám co do jejich použití dáte volnou ruku.

Můžu pomoci i jinak?

Každá pomoc se počítá. Můžete nám chodit pomáhat přímo k nám na ulici Netroufalky, nabídnout pomocnou ruku při některé z našich osvětových akcí pro veřejnost nebo nám věnovat hmotný dar. Stačí nám dát vědět, že máte zájem pomáhat, společně něco vymyslíme.

pište:arientova@pcfenix.cz, volejte:+420 604 233 753

Michaela Arientová

fundraiser