Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Jak nás můžete podpořit?

Finančním darem

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním finančního daru na sbírkový transparentní účet číslo:

2600983054/2010

QR PLATBA 2600983054 2010 167a2995

QR PLATBA

Váš dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmu. Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.


Finančním darem on-line

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním finančního daru

Dárcovskou SMS

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním pravidelné nebo jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:

Pravidelná DMS

DMS TRV ROZTACIME 30
DMS TRV ROZTACIME 60
DMS TRV ROZTACIME 90
DMS TRV ROZTACIME 190

na tel. číslo 87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč do doby, než zasílání dlouhodobé DMS podpry zrušíte. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Pro ukončení podpory zašlete SMS ve tvaru STOP KNOFLIK na číslo 87777. Více na www.darcovskasms.cz.

Jednorázová DMS

DMS ROZTACIME 30
DMS ROZTACIME 60
DMS ROZTACIME 90
DMS ROZTACIME 190

na tel. číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Nejčastější otázky

Proč ParaCENTRUM Fenix existuje?

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Jde o to, aby každý, kdo si projde spinálním traumatem, mohl žít co nejvíce dle vlastních představ a byl co možná nejvíce soběstačný.

Kdo jsou naši klienti?
Cílovou skupinu naší organizace představují lidé nad patnáct let s poškozením míchy následkem úrazu či onemocnění?
Jaké služby ParaCENTRUM Fenix poskytuje?

Vozíčkářům usnadňujeme přechod z institucionální péče do domácího prostředí, pomáháme jim a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, podporujeme je při návratu na pracovní trh a umožňujeme jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace. Šíříme osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane.

Zajišťujeme komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci a sociální rehabilitaci, která zahrnuje poradenství v oblasti odstraňování bariér, pomůcek, nebo třeba intimního života a psychologické péče. Klientům také nabízíme bezbariérový startovací byt a možnost využívat bezbariérovou posilovnu a další.

Čeho chceme konkrétně dosáhnout?
Usilujeme o to, aby každý člověk se získaným postižením míchy mohl žít co možná nejvíce podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci a vůli okolí. Snažíme se ovlivňovat i legislativu, pokud se ukáže, že nějaká záležitost představuje skutečnou překážku pro více lidí se získaným postižením míchy.
Jak hodláme stanoveného cíle dosáhnout?
Máme specialisty a odborníky napříč celým spektrem různých služeb. A všichni děláme maximum pro to, abychom svoji práci odvedli co nejlépe.
Kdo stojí v čele ParaCENTRA Fenix?

Předsedou spolku je Jaroslav Náhlík, který ve Fenixu také zodpovídá za bezbariérovou přepravu, posilovnu a startovací byt a má na starosti půjčovnu kompenzačních pomůcek. Chod organizace zajišťuje ředitel PaedDr. Ing. Petr Houšť, MBA.

Proč by mě měla činnost ParaCENTRA Fenix zajímat?
Naším posláním je pomoci lidem usnadnit situaci, která náhlím úrazem či nemocí může zasáhnout každého z nás bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo kondici. Neřešíme však jen důsledky, ale preventivní a osvětovou prací předcházíme také příčinám. Budeme rádi, když nám v našem úsilí pomůžete.
Mám jistotu, že peníze budou použity na pomoc pro klienty?
Veškeré prostředky, které obdržíme od našich dárců, využíváme výhradně k zajištění chodu ParaCENTRA Fenix. Všechny naše náklady a výnosy navíc kontroluje revizní komise, takže máte jistotu, že vaše peníze směřují tam, kde je potřeba.
Kdy můžu přispět a jaký dar zvolit?
Kdykoliv. Sami se můžete rozhodnout, zda nám peníze věnujete jednorázově nebo zda budete přispívat pravidelně. Navíc, můžete určit, zda máme peníze využít na konkrétní věc, nebo zda nám co do jejich využití dáte volnou ruku. Nebo nám můžete věnovat hmotný dar.
Mohu se stát vaším dobrovolníkem?
Budeme moc rádi, když s námi roztočíte život naplno! Můžete nám nabídnout pomocnou ruku při některé z našich osvětových nebo preventivních akcí pro veřejnost. Stačí nám dát vědět, že máte zájem pomáhat, společně už něco vymyslíme.

Máte další otázku?
Ozvěte se!

michaela arientova 20d13e15

Michaela Arientová

vedoucí fundraisingu

(+420) 604 233 753
arientova@pcfenix.cz

Děkujeme!