Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz
 • ergoterapie big 79be2d74
  NAŠE SLUŽBY

  Ergoterapie

  Maximální soběstačnost v běžných denních činnostech

S ergoterapií zvládnete sebeobsluhu, rozvinete vlastní soběstačnost a rozšíříte si škálu práce i volnočasových aktivit. Vaše spolupráce s ergoterapeutem a instruktorem soběstačnosti v kombinaci se správnými kompenzačními pomůckami podpoří zvládání každodenních fyzických i psychických obtíží.

Sociální rehabilitace podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Regionální kartou poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

S čím pomůžeme

Nácvik soběstačnosti s ergoterapeutem

Natrénujete úkony potřebné při běžných denních činnostech jako:

 • trénink stability trupu,
 • trénink přesunů (horizontální, vertikální),
 • trénink oblékání,
 • efektivní jízda ve vozíku,
 • trénink jemné motoriky.

Osvojíte si:

 • správné nastavení vozíku, sedu a pracovního místa,
 • výběr a nastavení ergoterapeutických pomůcek,
 • zaučení rodinného příslušníka či asistenta v obsluze.

Nácvik s instruktorem soběstačnosti

Instruktor soběstačnosti vám předá své praktické osobní zkušenosti pro pohyb na vozíku, při oblékání a s dalšími každodenními aktivitami.

Trénink správného sedu na vozíku

Po vstupním vyšetření natrénujete s ergoterapeutem správný sed na vozíku, popř. přenastavíte polohu vozíku. Pokud bude potřeba dovybavit vozík vhodnou součástí, která podpoří správné sezení, ergoterapeut zprostředkuje kontakt s dodavatelem.

Výběr kompenzačních pomůcek

Spolu s ergoterapeutem vyberete nejvhodnější kompenzační pomůcky a naučíte se je používat.

Zapojte se

O ergoterapii může požádat osoba starší 15 let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy. Vedoucí služby Vás vyzve k osobní schůzce, provede prostorami ParaCENTRA Fenix a seznámí Vás s následujícími možnostmi ergoterapie:

Nácvik soběstačnosti v rámci služby Sociální rehabilitace

Ergoterapie v rámci služby Sociální rehabilitace usnadňuje klentům sociální integraci. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální plán. Jedná se o vymezení klientových osobních cílů, přání a potřeb v rámci poskytované sociální služby a kroků, které klient a pracovníci služby budou realizovat k jejich naplnění. Ergoterapeut s dalšími pracovníky služby budou úzce spolupracovat na tom, aby klient dosáhl svých cílů a po všech stránkách se co možná nejvíce zapojil do společnosti.

Ergoterapie na základě lékařského poukazu

ParaCENTRUM Fenix je registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Ergoterapie probíhá na základě lékařského poukazu, o který můžete požádat svého rehabilitačního lékaře, neurologa, případně ortopeda.

ParaCENTRUM má uzavřenou smlouvu s následujícími pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
Ergoterapie plně hrazená klientem

Klient, který nevyužívá ergoterapii v rámci služby Sociální rehabilitace ani na základě lékařského poukazu může využít ergoterapii plně hrazenou klientem a to v ceně 400 Kč / jednotka.

Ozvěte se

kristyna nahlikova bb333db9

Mgr. Kristýna Náhlíková

koordinátor fyzioterapie a ergoterapie

(+420) 739 646 395
nahlikova@pcfenix.cz


Dokumenty


fenix czechmade banner b3bea5bb