Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Renocar společně s ParaCENTREM Fenix roztáčí život naplno!

Publikováno:
30. 6. 2022

Renocar odstartoval dlouhodobou spolupráci s ParaCENTREM Fenix na projektech začleňování vozíčkářů zpět do aktivního života.

V ParaCENTRU Fenix pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, usnadňujeme jim přechod z rehabilitačního ústavu do domácího prostředí, udržujeme a rozvíjíme jejich zbytkový potenciál, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňujeme jim sdílet a vyměňovat zkušenosti. Nabízíme jim možnost využití startovacího bezbariérového bytu. Zajišťujeme komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu a osobní asistenci. Nabízíme sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Šíříme osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane.

Organizujeme pravidelné společenské akce – Ples pro FenixDražbu pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou. V současné době máme už přes 700 klientů z celé ČR.

Prvním společně realizovaným projektem byl nákup fyzikální cévní terapie Bemer ve výši 40.000 Kč, která rozšířila sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek. Terapie Bemer podporuje všechny metabolické procesy v těle, urychluje hojivé a růstové procesy, zlepšuje fyzickou i duševní výkonnost a lze ji využít jako podpůrnou terapii při všech onemocněních souvisejících s poruchou cévní cirkulace. Pomáhá pacientům s chronickými i běžnými zdravotními obtížemi ve všech věkových kategoriích a je i výkonnou rehabilitační pomůckou. Jednoznačně zvyšuje kvalitu života, a to i lidem s genetickým nebo poúrazovým handicapem. Budou si jej moci zapůjčit všichni klienti ParaCENTRA Fenix, kteří potřebují prokrvit ochrnuté části těla, urychlit hojení a léčbu proleženin, tzv. dekubitů nebo k léčbě opakovaných uroinfekcí.

Jedním z klíčových témat pro klienty ParaCENTRA Fenix je mobilita, schopnost pohybu a zapojení do společnosti. V této oblasti je společnost Renocar odborníkem již 25 let.

Renocaru moc děkujeme a těšíme se, že budeme moci využít jejich zkušeností a rozvinout naši spolupráci v celé řadě budoucích aktivit.