Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

ParaCENTRUM Fenix pod značkou kvality CZECH MADE

czech made paracentrum fenix ebe536d6
Publikováno:
2. 4. 2024

V posledních letech se nás přímo či zprostředkovaně dotkla řada věcí jako pandemie koronaviru, stěhování našeho spolku a následné hledání nového útočiště, energetická krize, personální obměna a další. Rozhodli jsme se proto ujistit se, že se ParaCENTRUM Fenix pod tíhou těchto událostí v žádném případě neodklonilo ze směru, jakým vykonává své poslání pomáhat lidem po poškození míchy komplexním a originálním způsobem.

Děkujeme Nadaci ČEZ, díky které jsme mohli uskutečnit projekt „Podpora efektivního řízení procesů ParaCENTRA Fenix vedoucích k nejlepší možné péči o klienty po poškození míchy“. Důkazem úspěchu projektu je vedle spokojených klientů nyní také zisk označení kvality CZECH MADE pro naše služby.

Udělení značky jako jediné neziskové organizaci a současně prvnímu poskytovateli sociálních služeb v Jihomoravském kraji patří všem podporovatelům, zaměstnancům a hlavně klientům ParaCENTRA Fenix.

Značka kvality je vedle letošního dvacátého výročí Fenixu dalším závazkem spolku směrem k veřejnosti.

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby, zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjí. Značka podporuje společnosti v jejich rozvoji a růstu. Označení značkou CZECH MADE je zárukou vysoké kvality produktu.

Banner CZECH MADE sluzby