Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Akrální koaktivační terapie

akralni koaktivacni terapie 33737078
Publikováno:
1. 7. 2018
fenix czechmade banner b3bea5bb

Metoda ACT – Akrální koaktivační terapie má za cíl napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Využívá poloh motorického vývoje dítěte. Při cvičení konceptu ACT se aktivují pohybové vzory při vzpěru o akrální (koncové) části končetin, tedy patku dlaně a patu, které tvoří opěrné body napomáhající k napřímení páteře. Pravidelným cvičením této metody lze docílit napřímení a stabilizace páteře a končetin, změny svalového napětí, snížení bolestí, posílení svalů trupu a končetin, zlepšení koordinace, pozornosti a zvýšení koncentrace. Cvičení je vhodné zařazovat také do běžných denních činností.

ACT pro osoby s poraněním míchy

Pro klienty s míšním poraněním je napřímení páteře nesmírně důležité. V terapii pomocí ACT toho dosahujeme spoluprací ventrálních a dorsálních svalových řetězců, tedy svalstva přední a zadní části trupu. Tyto svalové řetězce jsou aktivovány právě využitím aker (koncových) částí končetin v průběhu vzporu. Správné zatížení a vzpěr o akra ,,nastartuje“ pohybový vzor, který vede k napřímení páteře.

Ač by se mohlo zdát, že je tato metoda vhodná pouze pro pacienty s funkční oporou jak o patu, tak i dlaň, prvky z této metody můžeme využít také u pacientů s vyšší krční lézí a tím pozitivně ovlivnit jejich zdravotní stav.