Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

ANKETA: Co Vás motivuje k podpoře ParaCENTRA Fenix?

anketa motivace podpory fenix 12ec1aab
Publikováno:
1. 2. 2024

Dvacet let pomoci lidem s poškozením míchy se neobejde bez partnerů, na které se můžete spolehnout. Zeptali jsme se čtyř našich firemních podporovatelů, co právě je motivuje k tomu pomáhat ParaCENTRU Fenix. Bez nich a velkého množství dalších bychom se k letošnímu dvacátému výročí naší organizace jen těžko dostali.

IUSTORIA (advokátní kancelář)

Možnost poskytovat ParaCENTRU Fenix pro bono právní služby pomáhá naší kanceláří dosahovat vyšších cílů. V životě nejde jen o výdělky. Jsme nesmírně rádi, že můžeme přidat ruku k dílu tam, kde to má opravdu smysl. Lidé s poškozením míchy, kterým osud znemožnil pohyb bez vozíku, mnohdy i v dnešní době čelí překážkám při vyřizování věcí s úřady. A s úřady se neradi vypořádávají i ti z nás, k nimž byl osud přívětivější. Snažíme se pomáhat Fenixu a jeho klientům a věříme, že byť je pro ně někdy život jako překážková dráha, právní záležitosti nemusí být její součástí.

Renocar Brno (dealer vozů BMW a MINI)

Společnost Renocar, a.s., se zaměřením na automobilový průmysl, se aktivně snaží o vytváření smysluplných partnerství, která odrážejí její oblasti zájmu a sdílené hodnoty. Tato firma, která je hluboce zapojena do světa mobility, si klade za cíl posilovat a podporovat organizace zaměřené na asistenci a zlepšování života lidí s tělesným postižením. Proto je její spolupráce s ParaCENTREM Fenix, organizací věnující se právě těmto cílům, přirozeným a strategickým spojením.

CGI (IT a obchod)

Společnost CGI se celosvětově věnuje podpoře lidí a komunit, naplňuje tím jednu ze svých klíčových hodnot. V Česku ParaCENTRUM Fenix pomáhalo našemu kolegovi po úrazu, a zrodilo se tak partnerství, které trvá už dvanáct let. Během této doby zaměstnanci CGI, spolu s příspěvkem společnosti, přispěli více než tři miliony korun.

Brněnské komunikace

Již před několika lety jsme se rozhodli podporovat zdravotně hendikepované občany a ParaCENTRUM Fenix rozhodně není výjimkou. Chápeme, že každodenní život klientů s poškozením míchy je odlišný od života běžného člověka, ale přesto lze v něm najít radost a štěstí. Proto každý rok přicházíme s finanční pomocí nejen na nutné potřeby, ale i na vše, co dokáže život zpříjemnit a zlepšit jeho kvalitu.