Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Bazální posturální programy (koncept Jarmily Čápové)

bpp capkova 9cc036db
Publikováno:
21. 7. 2020
fenix czechmade banner b3bea5bb

Koncept vychází z neurofyziologických poznatků a ze zákonitostí raného psychomotorického vývoje dítěte, tedy z procesu postupného vývoje lidského vzpřimování. Koncept si v motorických projevech dítěte všímá drobných koordinačních celků, které jsou vrozené, tedy pro všechny lidi společné. Tyto celky se nazývají bazální posturální programy (BPP) a jsou základním stavebním kamenem motorických programů – například přetáčení na bok, na břicho, sed, kvadrupedální lokomoce (lezení na čtyřech končetinách) aj. BPP jsou opora horní končetiny a opora dolní končetiny. Projevují se vyváženým svalovým napětím a centrovaným postavením klíčových kloubů (ramenního a kyčelního).

Přítomnost BPP určuje míru fyziologického provedení pohybu. Tato metoda u našich klientů (tedy osob s poškozením míchy) pomůže zkvalitnit dechovou mechaniku, dojde k funkčnímu propojení horního a dolního trupu. Výsledkem je potom napřímená, stabilní a plně rotabilní páteř. Celý koncept klade velký důraz na motivaci, využití emočních prvků a prožitků pohybu.

Návrat k bazálním posturální programům nám umožňuje působit léčebně na hybný systém člověka způsobem, který mu je přirozený. Protože se týkají celého těla, zapojí se do hybnosti i ty části, které pacient neumí vlivem ztráty hybnosti ovládat. Pracujeme tedy s motivací a představou pohybu. Terapii provádíme v tzv. vstupních posturách, které odpovídají polohám z vývoje lidského vzpřimování a různými vlivy, jako například zesílením tlaku v místě opěrných bodů, přitom současně motivujeme pacienta v pohybu, spouštíme tedy bazální programy.