invalidni-duchod-a-urad-prace

Poradenstvíinvalidni-duchod-a-urad-prace
Petr asked 10 months ago

Dobrý den. Prosím o radu. Z důvodu špatného zdravotního stavu mi nebyla prodloužena podpůrčí doba, ale byl jsem uznán invalidním III. stupně. Musím ukončit pracovní poměr – nejsem schopen ho vykonávat. Vím že nemám nárok na odstupné.  Jedná se mi ale o to, že v případě zlepšení mého zdravotního stavu a změny invalidity na třeba II. stupeň budu muset někde pracovat, popřípadě se přihlásit na pracovní úřad. Mám poté nárok na podporu v nezaměstnanosti? Má na to i vliv jakým způsobem ukončím pracovní poměr ( dohodou nebo výpovědí zaměstnavatele § 52 odstavec E)? Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 10 months ago

Dobrý den, pane Petře.
Děkuji za Váš dotaz zaslaný naší poradně.

Před ukončením přiznaného invalidního důchodu na dobu určitou ČSSZ vyvolá přezkum Vašeho zdravotního stavu. Pokud Vám zůstane 3.st ID, de facto se nic nemění. I se 3.st ID můžete pracovat, doporučuji na zkrácený úvazek, pokud Vám to zdravotní stav dovolí. Podpora v nezaměstnanosti je možná jedině v případě, že v rozhodnutí máte uvedeno „práce možná za zcela mimořádných podmínek“. Zdravotní a sociální pojištění neplatíte. Pobírání 3.st ID se započítává do náhradní doby plnění (tzv. odpracovaných let).

V případě 1.st a 2.st ID již podpora v nezaměstnanosti možná je.
Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je získání v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.
Při pobírání 1.st a 2st ID se předpokládá, že pracovat budete.
Již nyní můžete sledovat nabídky práce vhodné pro OZP a až Vám zdraví dovolí zkusit jít pracovat na zkrácený úvazek.

Bude-li třeba, neváhejte se na mne obrátit.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz