Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

dynamicka neuromuskularni stabilizace ea707c80
Publikováno:
31. 5. 2019
fenix czechmade banner b3bea5bb

V našem okénku s názvem „Co nového v rehabilitačním úseku“, bychom Vám rádi představili další z fyzioterapeutických konceptů, se kterým se u nás můžete při cvičení setkat. Jedná se o Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS), která vychází z vývojové kineziologie. V praxi to znamená, že pro diagnostiku a terapii poruch pohybového systému se využívají pozice, které vidíme u dítěte přibližně do 1 roku věku. V rámci DNS se předpokládá, že jakákoliv činnost nemá statický charakter a pro správnou svalovou funkci je důležité bezchybná práce centrálního nervového systému. Pojem stabilizace pak vyjadřuje schopnost zajistit segmenty v centrovaném = nepřetěžujícím postavení v průběhu pohybu i udržování polohy. Nejedná se tedy pouze o systém cvičení, ale o ucelený koncept, který poskytuje náhled na principy fungování pohybového systému a příčiny vzniku poruch. Při terapii dochází k centraci kloubů a správné aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Všechny tyto aspekty následně vedou k optimálnímu zatížení pohybového aparátu, ekonomické práci svalů a k úpravě vzniklých patologií.

Mgr. Veronika Málková

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu DNS