Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Experti v Paracentru Fenix

Publikováno:
24. 3. 2017
fenix czechmade banner b3bea5bb

Dne 23. 3. 2017 se v ParaCENTRUM Fenix uskutečnilo setkání Expertní skupiny sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků, kteří pracují s osobami s poškozením míchy. Expertní skupina se tentokrát věnovala dalším palčivým tématům – zdravotním úkonům při poskytování osobní asistence, možnostem odlehčovacích služeb pro osoby s poškozením míchy, zajištěním péče osobám bez bydlení či transformaci lékařské posudkové služby.

Tato skupina existuje od podzimu 2015, schází se 2x – 3x ročně a jejím cílem je navrhovat legislativní změny, které by usnadnily život nejen osobám po spinálním traumatu, ale i dalším osobám se zdravotním postižením. Členové skupiny jsou mimo jiné i sociální pracovníci (pracovnice) z organizací ParaCENTRUM Fenix, Czepa, Centrum Paraple, RÚ Hrabyně, RÚ Luže – Košumberk, Liga vozíčkářů, Spinální jednotka Brno – Bohunice. Prvním velkým úspěchem členů Expertní skupiny bylo uzákonění, že sociální šetření může probíhat i během pobytu v rehabilitačním ústavu. V praxi to znamená, že člověku po spinálním úrazu může být příspěvek na péči přiznán již během pobytu v rehabilitačním ústavu. Nemusí tudíž zůstat po propuštění z ústavu zcela bez finančních prostředků.