Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Fenix bojuje za zvýšení příspěvku na péči

prispevek na peci 2023 fd462b1e
Publikováno:
27. 2. 2023

Fenixu není lhostejná situace našich klientů, kdy dochází ke zdražování služeb, ale chybí adekvátní zvyšování příspěvku na péči, ze kterého je péče hrazena. Proto jsme se rozhodli společně s dalšími organizacemi připomínkovat chystanou novelu zákona o sociálních službách.

Naše připomínky směřují především k navrhované úpravě výše příspěvku na péči ve II.-IV. stupni a taktéž k navrhovanému způsobu pravidelné valorizace příspěvku na péči. Valorizace má být dle návrhu z pera legislativců navázána na zvyšování důchodů, což ale dle našeho názoru v důsledku není šťastné, provázané ani finančně výhodné řešení pro naše klienty. Navrhujeme valorizaci příspěvku na péči provázat se zvyšováním cen za sociální služby tak, že vždy když dojde k navýšení maximální ceny za hodinu sociální služby, dojde automaticky k adekvátnímu procentuálnímu navýšení jednotlivých stupňů příspěvku na péči.