Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Fenix bojuje za zvýšení příspěvku na péči

prispevek na peci 2023 fd462b1e
Publikováno:
27. 2. 2023
fenix czechmade banner b3bea5bb

Fenixu není lhostejná situace našich klientů, kdy dochází ke zdražování služeb, ale chybí adekvátní zvyšování příspěvku na péči, ze kterého je péče hrazena. Proto jsme se rozhodli společně s dalšími organizacemi připomínkovat chystanou novelu zákona o sociálních službách.

Naše připomínky směřují především k navrhované úpravě výše příspěvku na péči ve II.-IV. stupni a taktéž k navrhovanému způsobu pravidelné valorizace příspěvku na péči. Valorizace má být dle návrhu z pera legislativců navázána na zvyšování důchodů, což ale dle našeho názoru v důsledku není šťastné, provázané ani finančně výhodné řešení pro naše klienty. Navrhujeme valorizaci příspěvku na péči provázat se zvyšováním cen za sociální služby tak, že vždy když dojde k navýšení maximální ceny za hodinu sociální služby, dojde automaticky k adekvátnímu procentuálnímu navýšení jednotlivých stupňů příspěvku na péči.