Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Fenix našel nový domov

Publikováno:
31. 3. 2021
fenix czechmade banner b3bea5bb

Milí Feničané, vážení klienti,

jak by řekl králův rádce A tak dále, stručně a krátce vám v následujících řádcích sdělujeme, jak pokračujeme dál, s přesunem provozu z Netroufalek.

Po úporné snaze a hledání se nám nakonec podařilo vyjednat „dočasný“ azyl na Kociánce. V nejbližších dnech dojde k podpisu nájemní smlouvy mezi Centrem Kociánka a ParaCENTREM Fenix. Přesuneme tam to nejzákladnější, a to zdravotní služby a Sociální rehabilitaci. Bude zde fungovat také půjčovna pomůcek a bez omezení samozřejmě také terénní služby.

Pro zbytek služeb a tým Kanceláře ředitele hledáme dále prostory v těsné blízkosti Centra Kociánky tak, aby nedošlo k úplnému odloučení a nebyla narušena návaznost služeb. Považujeme za velmi důležité zachovat provázanost služeb zdravotních a sociálních. Multidisciplinarita to je to, oč tu běží, oč nám jde i v podmínkách přechodného působení.
Každá mince má dvě strany, takže ani naše působení na Kociánce nebude plně bez benefitů. Bylo dohodnuto, že si budeme moci najmout a užívat v případě potřeby a zájmu bazén, posilovnu a dokonce tělocvičnu. Obzvláště v teplejších měsících budeme využívat i velkou a krásnou zahradu.

Je nad slunce jasné, že bude chvíli trvat, než se vše usadí a zaběhne tak, aby vše probíhalo jako na drátkách. Věříme, že se nám podaří přesunout naše služby bez zásadní prodlevy a od července se spolu budeme setkávat již na Kociánce. Současně s tím Vás všechny prosíme o shovívavost v době, kdy budeme rozbíhat a „zajíždět“ nový provoz Fenixu v náhradním působišti.

Krásné jarní dny Vám všem za celý tým ParaCENTRA Fenix přeje

Mgr. Ladislav Loebe
předseda spolku