Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Fyzioterapie a ergoterapie na základě lékařského poukazu

Publikováno:
30. 1. 2019
fenix czechmade banner b3bea5bb

Drazí klienti,

s radostí Vám oznamujeme, že po našem dlouholetém a úpěnlivém snažení se nám podařilo navázat smluvní vztah s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111 (pro obory fyzioterapie a ergoterapie)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205 (pro obory fyzioterapie a ergoterapie)
  • Oborová zdravotní pojišťovna, 207 (pro obory fyzioterapie a ergoterapie)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna, 201 (pro obor fyzioterapie)

Naše služby jsou díky navázání spolupráce propláceny z veřejného zdravotního pojištění. Snažíme se o to, aby tuto možnost měli všichni naši klienti. Proto nadále usilujeme o spolupráci s ostatními pojišťovnami. Se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra (211) právě probíhá jednání o navázání smluvního vztahu a výsledek výběrového řízení se dozvíme v únoru 2019.

Pojišťovny opakovaně deklarovaly, že chtějí pro své klienty kvalitní péči, o čemž jsme je také přesvědčili. Naše organizace dbá především na individuální přístup ke každému klientovi. Individuální přístup znamená v naší organizaci přístup komplexní a multioborový.

Splnění kritéria personálního zabezpečení a odbornosti našich terapeutů jsme zdravotním pojišťovnám doložili diplomy, osvědčeními k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a certifikáty o absolvovaných kurzech. Doložené certifikáty ukazují, že naši terapeuti jsou dostatečně vyškoleni v komplexní problematice pacientů s míšní lézí.

Než navštívíte lékaře s žádostí o poukaz na fyzioterapii a ergoterapii, domluvte se prosím s vedoucí fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Málkovou, která Vám se vším ráda poradí.

Za loňský rok do příjmové stránky ParaCENTRA Fenix přibylo od zdravotních pojišťoven celkem 320 000 Kč.