Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Knoflíková sbírka aneb Knoflík spojuje

knoflik spojuje a9533d06
Publikováno:
22. 8. 2022
fenix czechmade banner b3bea5bb

Knoflík spojuje je projekt ParaCENTRA Fenix oslovující veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy 5. září. Lidé tak mají možnost podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zakoupením charitativního Knoflíku nebo zasláním dárcovské SMS a současně se dozvědět o životě osob s poraněním míchy – „Být vozíčkářem znamená víc než jen sedět na vozíku!“.

V ParaCENTRU Fenix pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, usnadňujeme jim přechod z institucionální péče do domácího prostředí, udržujeme a rozvíjíme zbytkový potenciál osob po poškození míchy, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňujeme jim sdílet a vyměňovat zkušenosti. Nabízíme jim možnost využití startovacího bezbariérového bytu. Zajišťujeme komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu a osobní asistenci. Nabízíme sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Šíříme osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizujeme pravidelné společenské akce – Ples pro Fenix a Dražba pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, Rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou.

Záštitu nad letošním ročníkem Knoflíkové sbírky převzala Městská část Brna, Brno-střed, primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Grolich. Mediálním partnerem Knoflíkové sbírky je Česká televize.

Více o naší sbírce naleznete na webu roztacime.cz.

Podpořte nás zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS KNOFLIK 30
DMS KNOFLIK 60
DMS KNOFLIK 90

DMS KNOFLIK 190

na tel. číslo 87777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 nebo 190 Kč. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29 nebo 59 nebo 89 nebo 189 Kč .
Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme!