Knoflíková sbírka aneb Knoflík spojuje

Knoflík spojuje je projekt ParaCENTRA Fenix oslovující veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy 5. září 2022. Lidé tak mají možnost podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zakoupením charitativního Knoflíku nebo zasláním dárcovské SMS a současně se dozvědět o životě osob s poraněním míchy – „Být vozíčkářem znamená víc než jen sedět na vozíku!“.

V ParaCENTRU Fenix pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, usnadňujeme jim přechod z institucionální péče do domácího prostředí, udržujeme a rozvíjíme zbytkový potenciál osob po poškození míchy, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňujeme jim sdílet a vyměňovat zkušenosti. Nabízíme jim možnost využití startovacího bezbariérového bytu. Zajišťujeme komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu a osobní asistenci. Nabízíme sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Šíříme osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizujeme pravidelné společenské akce – Ples pro Fenix a Dražbu pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou.

23. srpna – 5. září 2022 máte možnost podpořit ParaCENTRUM Fenix během nákupu ve vybraných TETA Drogeriích, DMS lze posílat již od 22. srpna a 5. září za námi přijďte na nám. Svobody v Brně nebo od našich dobrovolníků pohybujících se v centru Brna nakupte charitativní Knoflík.

Partnerem projektu je Úřad městské části Brna, Brno-střed a TETA Drogerie, která se prostřednictvím svých prodejen v Jihomoravském kraji do sbírky zapojila.

Podpořte nás zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS KNOFLIK 30
DMS KNOFLIK 60
DMS KNOFLIK 90

na tel. číslo 87777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme!

22.08.2022 |