Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Kongres ESCIF Brno 2015

Publikováno:
26. 5. 2015
fenix czechmade banner b3bea5bb

Ve dnech 20. – 22. 5. 2015 proběhl v Brně Kongres ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation), kterého se zúčastnili zástupci z 18 států Evropy a jeden host zastupující Indii. Kongres byl již desátý v pořadí od založení organizace spojující lidi s trvalými zdravotními následky po poranění páteře a jejich příznivce. Tématem bylo zaměstnávání lidí na vozíku.

Referující seznamovali přítomné s podmínkami zaměstnávání lidí na vozíku ve svých zemích. Velmi často se skloňovalo podceňování vozíčkářů ze strany zaměstnavatelů. Pro řadu zájemců o práci je obtížné se na potenciální pracoviště dostat, anebo dojednat flexibilní a zkrácenou pracovní dobu. Nejvážnějším problémem v řadě zemí, Českou republiku nevyjímaje, je při určité výši výdělku nepřiměřené krácení dávek na péči či úplné odebírání invalidních důchodů. Všechny skutečnosti vedou k tomu, že lidé zůstávají doma a často zbytečně trpí sociálním vyloučením a nepřináší společnosti žádný užitek, i když by mohli. Diskutovaná problematika si zaslouží pečlivou analýzu a sestavení doporučení pro případné iniciování změn v legislativě. Je to zajímavý úkol a výzva npro brněnské ParaCENTRUM Fenix, které jako pořadatel kongresu a řešitel projektu „Výzev se nebojíme“, má mnoho podkladů i chuť na problematice zaměstnávání lidí na vozíku pracovat.

Kongres byl přenášen živě. Záznamy z jednotlivých účinkujících naleznete zde.