Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Lidé ze společnosti CGI přispěli na nový Fenix

cgi podpora 2024 c181dc2f
Publikováno:
1. 3. 2024

V polovině února jsme se osobně sešli se zaměstnanci společnosti CGI, abychom jim poděkovali za neuvěřitelnou podporu, kterou už dvanáct let poskytují lidem po poškození míchy. Za léta spolupráce již ParaCENTRUM Fenix pomohli částkou neuvěřitelných 3.223.983 korun. Dnes u nás nenajdeme snad jedinou službu, ve které by se spolupráce se CGI neprojevila.

Podpora firmy, která na českém trhu působí již třicet let, směřovala například k ergoterapii. Tato služba pomáhá se soběstačností našich klientů v běžných činnostech, jako jsou přesuny na vozík, oblékání, příprava jídla, péče o domácnost, překonávání bariér doma, ale i v terénu a další. Vylepšit jsme mohli také sociální rehabilitaci, která zahrnuje poradenství v odstraňování bariér, ve výběru pomůcek, nebo třeba v intimním životě a psychologické péči. Pravidelná rehabilitace je základní kámen proto, aby naši klienti mohli pracovat, sportovat a žít kvalitní a šťastný život v kruhu rodiny a přátel, není proto překvapením, že CGI podpořilo i naši fyzioterapii.

Ve výčtu pomoci za uplynulá léta bychom mohli ještě pokračovat. Nyní jsme ovšem od CGI převzali šek na částku 450.650 Kč, kterou podpoří vybudování nového sídla ParaCENTRA Fenix v Modřicích, jež si klienti i zaměstnanci za dlouhá léta kompromisů skutečně zaslouží.

Hlavním důvodem, proč chceme nové zázemí vybudovat, je nedostatečná kapacita center úzce zabývajících se spinální problematikou v republice. V Česku jsou pouze dvě takové organizace, jedna v Praze a druhou je právě brněnský Fenix. Osoby ze vzdálenějších měst a obcí tedy nemají mnohdy přístup k žádným službám a informacím. Potřeba nového Fenixu vychází také z toho, že organizace v současné době provozuje svou činnost v nevyhovujících podmínkách, které jsou za dvacet let existence spolku v řadě ohledů nedůstojné.

Naším cílem je tedy vybudovat nové špičkové centrum rehabilitačních a sociálních služeb na Moravě. Chceme vrátit všechny služby pod jednu střechu, navýšit kapacitu našich klientů, rozšířit péči, poskytnout dva tréninkové byty a vytvořit prostory pro komunitní setkávání, vzdělávací kurzy a osvětové besedy.

Ještě jednou děkujeme lidem ze CGI za to, že s námi pomáhají roztáčet život naplno!