Nácvik stability na labilních plochách

Nácvik stability na labilních plochách má za cíl udržení a zlepšení lokomoční funkce pohybového systému, je také zároveň cvičením koordinace a koncentrace. Díky použití labilních ploch se zvyšuje aktivita hlubokého stabilizačního svalového systému.

Mezi labilní plochy řadíme velké množství pomůcek, se kterými se můžete setkat také v ParaCENTRU Fenix. Mezi nejběžnější pomůcky patří:

  • velké míče
  • overbally, sbally
  • válce
  • čočky
  • bosu
  • pěnové podložky
  • a mnoho dalších.

Dobrá stabilita je pro osoby po poškození míchy nesmírně důležitá a je jedním z předpokladů zvládání samostatného života na vozíku. Stabilita není potřebná jen při jízdě na vozíku, ale také při jakékoli běžné denní činnosti, proto je nutno na jejím zlepšení neustále pracovat.

15.05.2020 |