Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Návštěva Svazu paraplegiků ve Slovinsku 2015

projekty roztoc kola 09fb557d
Publikováno:
25. 10. 2015

Návštěva partnerské organizace Sveza Paraplegikov Slovenije (ZPS) ve dnech 12. – 15. 10. 2015

Tato návštěva byla podpořena z programu Úřadu vlády, sekce pro lidská práva, podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015.

Cesty se zúčastnili: Vojtěch Vašíček, Mgr. Ladislav Loebe, Mgr. Kateřina Valová a Dr. Lia Vašíčková.

První den návštěvy jsme byli přijati v centru svazu v Lublani, byli jsme seznámeni s programem a realizovali jsme několik neformálních diskusí. Následně nás pracovník centra zavezl do jednoho  ze šesti bytů, které má svaz od magistrátu pro přechodné ubytování klientů po dobu, než se podaří upravit jejich bydliště po vzniku ochrnutí, případně při studiu v Lublani. Již večer po příjezdu jsme mohli díky kompletně bezbariérové dopravě z okrajové části Lublaně zajet městskou hromadnou dopravou na prohlídku centra města. Zaujala nás perfektní úprava nájezdů do všech veřejných budov. Rovněž obdobná lanovková dráha jako je v Praze na Petřín, na místní hrad je perfektně uzpůsoben pro osoby s mobilitou na vozíku, ale je pamatováno i na nevidomé, kteří mají mimo navigaci i maketu hradu opatřenu komentářem v Braillově písmu. Přitom pochází tato stavba již z 5. století n. l. – zdejší památkáři s architekty dovedou nalézt řešení, což jsme viděli i u dalších památek.

Druhý den jsme měli setkání s pracovníky svazu. První byla přednáška pana ředitele městského veřejného bytového fondu v Lublani a člena ZPS, právníka Saši Ringa. V presentaci a další debatě nám předal informace o tom, jak realizují sociální bydlení. V současné době staví s využitím EU fondů 200 bytů ročně. Dbají na to, aby všechny byty bylo možno i dodatečně přebudovat na bezbariérové. Ke všem musí být zajištěn bezbariérový přístup, dveře musí mít šířku 80cm jak u vstupu do objektu, tak do jednotlivých bytů (i na balkon nesmí být vyšší rozdíl ve výši podlah jako 1,5cm). Do sprchového koutu je vždy montován sběrný žlábek bez nějakých vaniček nebo schodků.  Pro vozíčkáře je každoročně upraveno 36 bytů od garsonek až po 4 pokojové rodinné byty. Nelze zkolaudovat nějakou budovu i v rámci přestavby objektu, aniž by byla bezbariérově řešena.

Následovala přednáška o způsobu financování činnosti. Největší stabilní příjmem je z nadace pro financování neziskových organizací z výnosů loterijní činnosti a hracích automatů s výjimkou sportky. Z tohoto zdroje je každoroční příjem ZPS, který má 1040 členů, přibližně 900 tisíc €. Je velmi významné, že zdravotní pojišťovna platí dva krát ročně šesti set klientům rekondiční pobyt na dobu 14 – 17 dnů a dle potřeby i doprovodu. Klient má možnost výběru mezi 9-ti lázeňskými zařízeními, z nichž jsou 4 objekty, které vlastní ZPS (v Pagugu se nyní rozšiřuje možnost ubytování, dokončení je plánováno na květen 2016). Dalším zdrojem jsou dotace od místních samospráv pro činnost 9-ti regionálních poboček ZPS. Významným zdrojem jsou sponzoři a členský příspěvek od členů činí pouze zlomkovou část. Je spíše symbolický a to ve výši 10 € případně 15 € na osobu.

Dalším okruhem byly informace o realizaci sociálních služeb, nároků na podporu naší cílové skupiny. Nejrozvinutější službou je osobní asistence. Zaměstnávají přes 60 osobních asistentů, kteří si v organizaci na plný 8 hodinový úvazek vydělají 1200 € mimo sociální a zdravotní pojištění. Tyto náklady jsou plně hrazeny z MPSV. Je zajišťována i přeprava klientů upravenými automobily.  Tak jako jsme u nás před 4 lety začali na školách ve spolupráci s policií ČR realizovat přednášky zaměřené na prevenci úrazů páteře, pořádají rovněž přednášky o nebezpečí úrazu páteře na školách.

Od roku 2012 provozují sociální podnikání. Dodávají a servisují pro své klienty potřebné pomůcky. Od pomůcek pro inkontinenci, přes sedací polštáře, chodítka, elektrické skútry, které jsou pro pacienty s paraparézou hrazeny ze zdravotního pojištění, až po omezené množství vozíků (tento sortiment dodává dalších 17 zaběhnutých firem a na 2 miliony obyvatel je to velký přetlak).

Hovořili jsme i o sportovní činnosti. Jejich heslem je, že sport a rehabilitace jsou základem kvalitního života. Nabídka je opravdu široká. Od atletiky, basketbal, curling, stolní tenis, dvorcový tenis, střelbu, alpské lyžování, biliár, plavání, boccia, handbike, automobilovou rallye, sportovní rybolov až po šachy. Rovněž možnost kulturního vyžití je pestrá, od malování ústy až po dřevořezbu nebo literární činnost.

Díky 98% organizovanosti mají velmi silný mandát a velice aktivně se podílejí se na tvorbě legislativy.

Jediné, co bychom z jejich sociálního systému u nás nechtěli zavést, je že pokud dotyčný člověk nastoupí do zaměstnání, je mu zastavena výplata důchodu. To velmi omezuje zájem o zařazení klientů do pracovního procesu. Uvedené opatření bylo zavedeno v roce 2007 v rámci snahy snížit nezaměstnanost v době poklesu ekonomiky a nyní se snaží o změnu tohoto postupu správa sociálního systému.

Úterý odpoledne a středu jsme strávili v rehabilitačním centru Dom paraplegikov v Pacugu. Týden před naší návštěvou skončila rehabilitační sezona. Prohlédli jsme si centrum, které má vedle běžné rehabilitace i venkovní bazén s mořskou vodou (vedou nahoru do převýšení 70 m), pohovořili o jeho provozu. Rehabilitaci platí klientům zdravotní pojišťovna, pobytové služby si platí klienti sami. V letošním roce byla maximální vytíženost, protože o pobyty je veliký zájem. Centrum není ještě dobudováno. Přistavují druhou budovu, kde budou další pokoje s 50-ti lůžky, kompletně vše je standardně vybaveno pro mobilitu na vozíku. Současně dojde k zakrytí dosud venkovního bazénu a zapojení solárního systému na ohřev vody tak, aby bylo možno jej využívat, i když nebudou právě teplé dny. Předpokládané zahájení provozu i druhé budovy a bazénu je v květnu 2016.

Ve čtvrtek při zpáteční cestě jsme měli možnost se seznámit s provozem spinální rehabilitační jednotky. Mají jednu spinální jednotku v Lublani a jednu spinální rehabilitační jednotku (SRJ) ve čtvrti Lublaně jménem Soča v rámci velkého rehabilitačního komplexu, který má 220 lůžek. Na SRJ mají 31 lůžek a jsou tam hospitalizováni všichni nově zranění lidé i pacienti s poruchou míchy netraumatického původu.  Centrum Soča jsme si prohlédli v doprovodu dr. Daniela Globokara. Opakované pobyty na SRJ ve Slovinsku nejsou možné, pouze pobyt k řešení komplikací. Součástí celého rehabilitačního centra je urologická ambulance s urodynamickou laboratoří, kde jsou sledování i pacienti již propuštění do domácího ošetření. U nás žádný rehabilitační ústav, který má SRJ, podobnou laboratoř nemá, i když ve světě to je běžné, u nás jsou pacienti voženi do urologických ambulancí spádově dle rehabilitačního ústavu.

Zaujalo nás i oddělení ergoterapie s kompletní možností ovládání domácnosti vyspělou elektronikou. Součástí pobytu je i povinný testing pro tetrapostižené pacienty s vyjádřením k potřebným úpravám na řízení motorového vozidla. Bez tohoto testingu nesmí vozidlo řídit. Ergoterapeut a sociální pracovnice dle potřeby vyjíždějí jako konzultanti bezbariérového řešení do místa bydliště pacienta. Také nás oslovilo vývojové robotické centrum, financované z EU fondů.

Pobyt ve Slovinsku byl pro nás opravdu podnětný a je vidět, že v ekonomicky srovnatelných zemích je možné dosáhnout daleko lepších podmínek pro integraci, než se zatím podařilo za 25 let od změny poměrů u nás.

Dlouholetou systematickou činností (43 let) Zveza paraplegikov Slovenije se podařilo přesvědčit státní orgány, že i takto podporovaná sociální péče v domácím prostředí je pro stát podstatně levnější, než péče ústavního typu, jak je z dob socialismu zaběhnutá u nás a jak lobby těchto pobytových služeb stále získává výraznou část prostředků. Zdůvodňují to skutečností, že mají plnou kapacitu s pořadníkem stovek dalších žadatelů, kteří mají čekací dobu na několik let. Proto přece není možné tuto požadovanou péči omezovat, nebo dokonce rušit.

Ne že by ve Slovinsku nebyla potřeba zařízení s pobytovými službami, ale do těchto zařízení jsou přijímáni jen opravdu takový klienti, kteří potřebují nepřetržitý dohled a péči.

Za čtyři roky od předchozí návštěvy udělal Zeza paraplegikov Slovenije veliký kus práce v oblasti bezbarierovosti, bydlení, legislativy i dalších služeb.11