Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Novinky z NAPO

Publikováno:
14. 4. 2022
fenix czechmade banner b3bea5bb

Advokační fórum NAPO tvoří strategii pro financování pacientských organizací

Nově vzniklá organizace Národní asociace pacientských organizací (NAPO) sdružující pacientské organizace napříč spektrem usiluje o silnější zapojení pacientů do rozhodovacích procesů týkajících se zdravotní péče a fungování zdravotnictví jako takového. 

ParaCENTRUM Fenix je, mimo jiné, zakládajícím členem NAPO a aktivně působí v rámci Advokačního fóra. Fenix považuje otázku financování pacientských organizací za velmi důležitou, a proto se zapojil do přípravy strategie od samého počátku. Člověkem, který se tohoto úkolu zhostil, je Mgr. Ladislav Loebe.      

Většina pacientských organizací poskytuje svým klientům, členům, zdravotní nebo i sociální služby. Pacientské organizace tak přejímají část péče o lidi nejrůznějších diagnóz, které stát z nejrůznějších důvodů zajistit nemůže nebo nedokáže. Máme za to, že je tedy legitimním požadavkem, aby se stát na financování těchto organizací podílel. 

Ne, že by se tak nedělo. Děje, ale způsobem nevyhovujícím. Financování je jednoleté a fungující na principu nenárokových dotací a grantů. Takové financování je ale pro fungování pacientských organizací nevhodné, nezaručující prostředky na provoz více než na jeden rok a to ohrožuje kontinuální fungování těchto organizací. 

NAPO tedy v rámci tzv. Advokačního fóra  – školicího operačního programu tvoří za pomoci expertů na vytváření obhajitelných strategií postup – strategii, jak přesvědčit zainteresované subjekty, aby se systém financování pacientských organizací změnil, poopravil tak, aby zajistil kontinuální, nárokové financování vedoucí k udržení a rozvoji péče o pacienty pacientskými organizacemi.       

On-line fórum NAPO o způsobech pomoci ukrajinským pacientům

Dne 12. dubna se uskutečnilo již druhé on-line fórum pořádané za účelem sdílení zkušeností, jak pomáhat ukrajinským pacientům prchajícím z vlasti zasažené válečným konfliktem. 

Mgr. Ladislav Loebe byl požádán o prezentaci právního rámce, dle kterého se pomoc válečným běžencům – pacientům, ale nejen jim poskytuje. Fóra se zúčastnilo 17 zástupců pacientských organizací. MPSV, které se fóra taktéž účastnilo zastupovala paní náměstkyně Zdislava Odstrčilová ze sekce rodinné politiky a sociálních služeb.