Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Pětatřicátá celostátní konference České asociace ergoterapeutů

230602 konference ergoterapie cover b2155b76
Publikováno:
8. 6. 2023
fenix czechmade banner b3bea5bb

Od pátku 2.6. do soboty 3.6. se konala na Západočeské univerzitě v Plzni pětatřicátá celostátní konference České asociace ergoterapeutů. Své zástupce na konferenci mělo i ParaCENTRUM Fenix, ergoterapeutku Bc. Alici Kordík a instruktora soběstačnosti Jana Vočku. Do širokého a zajímavého spektra přednášek přispěli naši zástupci prezentací na téma Spolupráce ergoterapeuta a instruktora soběstačnosti. Představili Fenix, jeho nabídku služeb a poté se podrobně věnovali prezentovanému tématu. Účastníkům konference přiblížili, jak funguje vzájemná spolupráce odborného terapeuta a zkušeného vozíčkáře při hodinách ergoterapie u klientů s poraněním páteře a míchy. Za zmínku stojí fakt, že tato problematika není jen o přesunech, oblékání, jízdě na vozíku, ale velmi často o správném sezení na vozíku, prevenci dekubitů a pravidelném a správném vyprazdňování. Čím dál častěji se ukazuje, že kombinace odborných znalostí a dlouholetých zkušeností života na vozíku je většinou ta správná cesta, jak klientům efektivně pomáhat a zkvalitnit jim život.

Konferenci zahájili odborníci z Belgie se svojí prezentací, jak funguje ergoterapie v paliativní péči. Dále se účastníci dozvěděli o intimitě a sexualitě vozíčkářů, dostali vyčerpávající informace o posuzování příspěvků na péči a jakou roli v posuzování hrají ergoterapeuti nebo kde všude ergoterapie pomáhá. Po celou dobu dvoudenní konference prezentovali firmy svoje novinky z oblasti kompenzačních pomůcek, např. čepici, díky které lze ovládat elektrický vozík. Doba a technologie jdou stále kupředu a to co bylo před pár lety pro některé nemocné nebo hendikepované nemožné, se i díky tomu dnes stává realitou.

Konference nebyla pouze o vzdělávání a sběru informací, ale především o navazování kontaktů a sdílení zkušeností. Děkujeme za skvěle připravenou akci a už nyní se těšíme na další ročník, kterého se rádi zúčastníme s dalším zajímavým tématem z oblasti ergoterapie.