Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Pomozte sestavit seznam bariér v Brně

Publikováno:
23. 3. 2017
fenix czechmade banner b3bea5bb

Rada města Brna (dále jen RmB) schválila zřízení poradního sboru (dále jen PS) za účelem postupného odstraňování stávajících bariér s cílem vytvořit takové prostředí, jež bude přístupné všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti a zdravotní stav. Úkolem PS bude připomínkovat záměry města, konzultovat projektové dokumentace, spolupracovat se zástupci cílových skupin, iniciovat aktivity spojené se zpřístupňováním města, vytvářet a spolupracovat na koncepčních materiálech.

K základním oblastem činnosti PS patří:

  • veřejný prostor a veřejně přístupné stavby,
  • na úseku dopravy: přístup na zastávky, nástupiště a vozidla,
  • v oblasti bydlení: byty zvláštního určení a upravitelné byty,
  • zvyšování informovanosti a vzdělávání v oblasti bezbariérovosti.

PS je iniciativním a poradním orgánem RmB. Bude využívat účelové finanční prostředky a pracovat s ohledem na výše uvedené cíle. Pracovní skupina tvoří 11 základních členů a 10 doplňujících členů včetně zástupců cílových skupin, k nimž patří i ParaCENTRUM Fenix. Od zástupců cílových skupin se očekává, že budou iniciátory na poli určování bariér a budou na jejich Pomozte sestavit seznam bariér v Brně
přítomnost upozorňovat.

Zde se nabízí výzva pro všechny naše členy a příznivce. Sestavíme seznam překážek, se kterými se při pohybu po městě, v budovách i v přírodě setkáváme. Nejjednodušší je překážku vyfotit, popsat a s přesným určením místa poslat k nám do ParaCENTRA Fenix na e-mail: cabalkova@pcfenix.cz. Až budeme mít dostatek podkladů, tak je roztříděné zašleme tajemníkovi PS na Odbor zdraví MMB. Pak už nám nezbývá nic jiného, než čekat. Jisté je, že za pokus to stojí. Díky za vaši spolupráci.

Ing. Dana Wendscheová