Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Proprioceptivni neuromuskularni facilitace 66432b46
Publikováno:
26. 10. 2020
fenix czechmade banner b3bea5bb

Základy proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) položili již ve 40. letech 20 stol. Dr. Herman Kabat a fyzioterapeutka Margaret Knott. Její dnešní vývoj je zastřešen celosvětovou organizací IPNFA se sídlem ve slunné Kalifornii (USA). Díky Dr. Kabatovi je též známa pod názvem „Kabatova“.

PNF předpokládá, že každý člověk má nevyužitý existující potenciál. Ten lze terapií přetvořit ke zlepšení požadované aktivity a provést tedy reálný úkol.

Základem jsou pohybové vzory vedené diagonálním směrem s komponentou flexe (ohnutí) nebo extenze (natažení), addukce (přitažení) nebo abdukce (odtažení) a zevní nebo vnitřní rotace. Tyto pohyby jsou vedeny manuálním kontaktem terapeuta umožňujícím adekvátní odpor. Dále jsou doprovázeny slovními pokyny a zrakovou kontrolou. Využíváme vzory pro hlavu a krk, horní a dolní polovinu těla, pánev, lopatku, obě končetiny a jejich kombinace. Ucelenost konceptu umožňuje cvičení v širokém spektru poloh, od nejjednoduššího lehu se zapojením jedné části těla až po globální vzory typu lezení či nácviku chůze.

V rámci PNF jsou využívány facilitační (stimulující) a inhibiční (uvolňující) techniky. Prostřednictvím facilitačních technik lze docílit vyzařování svalové aktivity do svalů oslabených ze svalů silnějších, naučit vlastní pohyb či zlepšit jeho vnímání a koordinaci.