Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Rekapitulace roku 2021 Michala Odstrčila

Publikováno:
6. 1. 2022
fenix czechmade banner b3bea5bb

Vážení přátelé,

poslední týdny, ba i měsíce jsou pro Fenix nabité obavami a spoustou práce kolem prostor potřebných pro zajištění fungování našich služeb. Rád bych Vás touto cestou informoval, co se v tomto událo a jaké jsou další plány.

Na konci června se ParaCENTRUM Fenix muselo vystěhovat z objektu na ulici Netroufalky, protože nám FN Brno neprodloužila smlouvu o výpůjčce, na základě které jsme tam od roku 2007 sídlili a poskytovali služby. Jako důvod nemocnice uvedla potřebu těchto prostor v souvislosti s epidemií covid a také záměr vybudování spánkové laboratoře.

Náhradní prostory jsme hledali intenzivně několik měsíců. Dokonce jsme za tímto účelem zřídili krizový tým, který to měl jako prioritu. Bohužel i přes velikou snahu se nám nepodařilo najít nic, co by původním prostorám odpovídalo a Fenix se musel rozdělit do dvou lokalit – služby se přesunuly na Kociánku (které za tento azyl patří velký dík), zatímco kanceláře jsou v komerčním objektu na ulici Polní. Prověřili jsme stovky nabídek, uskutečnili desítky a desítky prohlídek, ale nikde jsme nenašli kombinaci dostatečně velkých prostor za přijatelnou cenu, s dostupným parkováním, bezbariérovostí a ve stavu, který by umožňoval poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Po přesunu na Kociánku jsme vyhodnotili, že tento stav je neudržitelný a že bezprostředně vede k drastickému omezení nabídky služeb jak co do kapacity, tak i jejich pestrosti a šíře. Navíc by v dlouhodobém horizontu pravděpodobně vedl k rozpadu Fenixu a jeho zániku. Znovu jsme vyvolali jednání s městem Brnem, Jihomoravským krajem a několika relevantními ministerstvy.

Magistrát města Brna nakonec nabídl objekt na ulici Lipová 31, který by mohl být vhodný, ale vyžaduje nákladnou rekonstrukci. 1. náměstek primátorky Petr Hladík potom na setkání s klienty 22. 9. 2021 potvrdil ochotu města nám objekt poskytnout a navíc zajistit financování nutné rekonstrukce (zápis ze schůzky). S Krajem (konkrétně s hejtmanem Janem Grolichem a radní pro sociální oblast Janou Leitnerovou) jsme se následně domluvili, že nám poskytnou dotaci na zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci. Tato dotace nám byla na prosincovém zasedání zastupitelstva schválena ve výši 1,7 mil Kč. Nyní začínají geodetické práce na přesném zaměření pozemku a budovy, následně zpracuje architekt studii a projektant připraví podklady pro samotnou rekonstrukci. Aby všechno proběhlo správně a hladce, máme návrh trojstranného memoranda o spolupráci, kde si s Městem a Krajem jasně vymezujeme vzájemné kompetence a povinnosti. Předpokládáme, že objekt bychom mohli začít využívat v prvním pololetí roku 2023.

Vím, že Lipová není zcela ideální varianta – především vzhledem k nákladnosti a časové náročnosti. I v kontextu toho, že doufáme, že za 6 – 8 let bychom snad mohli dokázat postavit Nový Fenix. Ale obávám se, že v tuto chvíli je to varianta jediná. Nic lepšího nemáme a současný stav je neudržitelný. Musíme udělat vše pro to, aby Fenix měl kde poskytovat služby v dostatečné kvalitě a kapacitě. Aby lidé, kteří naše služby potřebují, se k nim také mohli dostat. A to uděláme.

Na začátku prosince jsme se sešli s prof. Válkem (ministrem zdravotnictví) a prof. Štěrbou (ředitelem FN Brno). Mimo jiné jsme mluvili i o možnosti návratu Fenixu zpět na Netroufalky. To bylo označeno za nemožné, ale po několika schůzkách jsme se dopracovali alespoň k možnosti mít k dispozici část Netroufalek – levé přízemí (kde bývala rehabilitace) a sklady. Je nesmyslné tam přesouvat současné služby, prostorově bychom si nepomohli, a navíc by nám to hygiena nikdy neschválila. Nabízí se ale tam obnovit aktivity, které na Kociánce provozovat nelze – společenská setkání, posilovnu, sportovní turnaje, výtvarné dílny, půjčovnu pomůcek a tak podobně. Ještě čekáme na cenu, kterou by za to nemocnice chtěla a v pondělí 11. ledna se k tomu vyjádří rada. Cítím to ale tak, že v současné situaci bychom neměli odmítat žádnou možnost navíc – pokud nás samozřejmě nebude stát neúměrně peněz.

Na závěr děkuji všem, kteří pomohli – ať už osobním dopisem někomu z politiků, tipem na možná vhodnou nemovitost, nebo zprostředkováním kontaktu. Všem, kteří nám drží pěsti. Děkuji a prosím, držte dál, ještě to budeme potřebovat.

Michal Odstrčil
ředitel ParaCENTRA Fenix