Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Statistika počtu pacientů na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019

Publikováno:
20. 6. 2020

Člověk se získaným poškození míchy je v České republice zařazen do tzv. spinálního programu. Spinální program spočívá v tom, že péče o takto postiženého člověka má své postupy a určitou návaznost jednotlivých zařízení, které v péči figurují. První část akutní fáze většinou pacient stráví na spondylochirurgickém oddělení, odkud je následně přeložen na spinální jednotku. Po absolvování pobytu na tomto oddělení pacient putuje do jednoho z rehabilitačních center – buď do Hrabyně, Luže nebo Kladrub.

V roce 2019 bylo na těchto odděleních celkem 271 „čerstvých“ pacientů po poškození míchy. Nejvíce jich bylo v Kladrubech, poté v Hrabyni a nejméně v Luži.

Ze statistiky lze vyčíst také ale několik zajímavostí – například, že průměrný věk těchto pacientů byl 58 let, což jen potvrzuje trend z minulých let, kdy se průměrný věk neustále zvyšoval.

Potěšující je zjištění, že klesl počet úrazových příčin poškození míchy, obzvlášť skoků do vody. Co se týká pádů a dopravních nehod, je tento počet ustálený.

Věříme, že na snižujícím se počtu úrazových příčin se, byť i nepatrnou měrou, podílíme také my z Fenixu tím, že pořádáme různé osvětové akce a děláme preventivní besedy na školách.


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (pohlaví)

[table id=10 /]


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (věk)

[table id=11 /]


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (výška léze)

[table id=12 /]


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (AIS)

[table id=13 /]


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (úrazová etiologie)

[table id=14 /]


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (neúrazová etiologie)

[table id=15 /]