Statistika počtu pacientů na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019

Člověk se získaným poškození míchy je v České republice zařazen do tzv. spinálního programu. Spinální program spočívá v tom, že péče o takto postiženého člověka má své postupy a určitou návaznost jednotlivých zařízení, které v péči figurují. První část akutní fáze většinou pacient stráví na spondylochirurgickém oddělení, odkud je následně přeložen na spinální jednotku. Po absolvování pobytu na tomto oddělení pacient putuje do jednoho z rehabilitačních center – buď do Hrabyně, Luže nebo Kladrub.

V roce 2019 bylo na těchto odděleních celkem 271 „čerstvých“ pacientů po poškození míchy. Nejvíce jich bylo v Kladrubech, poté v Hrabyni a nejméně v Luži.

Ze statistiky lze vyčíst také ale několik zajímavostí – například, že průměrný věk těchto pacientů byl 58 let, což jen potvrzuje trend z minulých let, kdy se průměrný věk neustále zvyšoval.

Potěšující je zjištění, že klesl počet úrazových příčin poškození míchy, obzvlášť skoků do vody. Co se týká pádů a dopravních nehod, je tento počet ustálený.

Věříme, že na snižujícím se počtu úrazových příčin se, byť i nepatrnou měrou, podílíme také my z Fenixu tím, že pořádáme různé osvětové akce a děláme preventivní besedy na školách.


Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (pohlaví)

PohlavíKladrubyHrabyněLužeCelkem
Muži945436184
Ženy33351987
Celkem1278955271

Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (věk)

VěkKladrubyHrabyněLužeCelkem
Průměrný věk58585858

Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (výška léze)

Výška lézeKladrubyHrabyněLužeCelkem
C613332126
Th48351194
L/S18211251

Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (AIS)

AISKladrubyHrabyněLužeCelkem
A27241061
B113317
C3924568
D503837125

Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (úrazová etiologie)

Úrazová etiologieKladrubyHrabyněLužeCelkem
Pád30251772
Auto/moto185528
Sport44614
Voda7108
Jiné trauma1539

Pacienti na spinálních odděleních rehabilitačních zařízení za rok 2019 (neúrazová etiologie)

Neúrazová etiologieKladrubyHrabyněLužeCelkem
Cévní94821
Degenerace1826751
Zánět278641
Tumor1010323
Jiné3104

20.06.2020 |