Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Zlepšujeme naše služby i díky podpoře Nadace Olgy Havlové

oa skoleni a65a08a7
Publikováno:
27. 10. 2023
fenix czechmade banner b3bea5bb

Zvyšování kvality našich služeb je pro nás velmi důležitým cílem a jednou z cest, které k němu bezesporu vedou, je rozšiřování odbornosti našich pracovníků. Velkorysá podpora od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám umožnila pro naše osobní asistenty v září uspořádat obsáhlejší školení, kde byl prostor probrat témata do hloubky a věnovat se praktickým nácvikům konkrétních technik.

logo vdv 300x300 1

Absolvováním kurzu Zvládání náročných situací v komunikaci od organizace Velký vůz Sever si asistenti pod vedením vynikajícího lektora, psychologa, terapeuta a supervizora pana Mgr. Ing. Stanislava Kocourka prohloubili znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní řešení konfliktů. Díky tomu můžou klientům v náročných situacích být ještě lepší oporou, poskytnout odbornější pomoc a v neposlední řadě také v náročných situacích lépe zvládat své vlastní emoce. Posilování těchto kompetencí navíc z dlouhodobého hlediska přispívá ke snižování fluktuace zaměstnanců, která je pro další zvyšování kvality služeb nezbytnou podmínkou.

„Za mě skvělé školení, plné užitečných a praktických informací. Velmi se mi líbilo, jak se pan lektor dokázal přizpůsobit našemu dynamickému tempu a celý kurz neprobíhal pouze jako nudná prezentace či vynucené praktické nácviky situací.” – Petr Hnilička, asistent

„Lektor byl opravdu třída. Mně se líbilo, že je potřeba řešit různé situace a konflikty různými způsoby (například vyhnout se, ustoupit, nebo se prosadit). Každý samozřejmě používáme jinou strategii podle naší osobnosti a stylu výchovy, ale můžeme se pokusit zhodnotit situaci a zvolit vhodný postup k řešení.” – Pavlína Krásenská, asistentka

V říjnu náš tým osobních asistentů absolvoval školení s názvem Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí od organizace Seduca, díky kterému jsme získali užitečné tipy, jak lépe pracovat s bolestí u klientů, odlišit projevy bolesti od dalšího jednání klienta, lépe pomáhat klientům hledat způsoby nefarmakologického tišení bolesti, a nebo také efektivněji pojmenovat okolnosti ovlivňující bolest.

Za obě tyto možnosti prohlubování kvalifikace pracovníků naší největší služby jsme velmi vděční a věříme, že je ocení i naši klienti.