Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Fenix roztáhne křídla

Publikováno:
1. 9. 2016

ParaCENTRUM Fenix zahajuje 1. září 2016 nový evropský projekt „Fenix roztáhne křídla“ CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002010., který vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí a bude řešen do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem je profesionalizovat zaměstnance, navýšit odbornou kapacitu a udržet schopnost
nabízet komplexní služby i dalším, novým klientům.

Dílčí cíle reagují na hlavní problémy zjištěné procesním auditem ve čtyřech oblastech: strategie organizace; financování a fundraising; lidské zdroje; marketing a PR.

Výstupy projektu:

1. Profesionalizace procesů

 • aktivní zapojení všech klíčových zaměstnanců tj. 25
 • získat znalosti a dovednosti v oblasti koncepční tvorby strategie organizace, financování, fundraisingu, lidských zdrojů, marketingu a PR
 • získat znalosti a dovednosti k měření dopadů svých činností

2. Vytvoření strategických dokumentů

 • koncepční strategický plán organizace
 • koncepční finanční plán
 • strategie fundraisingu
 • strategie využívání lidských zdrojů se zaměřením na 25 klíčových zaměstnanců obsahuje strategii na komunikaci, řízení vztahů, hodnocení
 • marketingová strategie
 • individuální vzdělávací plány
 • postup efektivního příjmu a zaškolení nového pracovníka a předání know-how
 • evaluace každé KA

3. Kvantifikovatelné cíle

 • dojde k zefektivnění počtu pracovníků z 65 na 50
 • dojde k vytvoření personální kapacity v oblasti fundraisingu a marketingu
 • v roce 2018 nárůst počtu donátorů ze soukromých zdrojů o 30%
 • v roce 2018 nárůst získaných finančních prostředků o 10%

Projektový tým:

Odborný garant: Mgr. Michal Odstrčil
Evaluátor interní: Mgr. Ladislav Loebe
Evaluátor externí: Mgr. Alena Jankotová
Koordinátor cílových skupin interní: Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
Koordinátor cílových skupin externí: PhDr. Vladimíra Látalová
Expert – strategie organizace: Ing. Jolana Turnerová
Expert – financování: Mgr. Jan Kroupa
Expert – Lidské zdroje: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D
Expert – lidské zdroje 2: Mgr. Vojtěch Bernard, MBA
Expert – marketing: Ing. Jana Eckhardtová
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
Finanční manažer: Ing. Andrea Srbová