Den poranění míchy 2019

Fenix roztočil Zelňák

Na začátku září bylo na Zelném trhu v Brně pěkně veselo. U příležitosti Mezinárodního dne poškození míchy, […]

Osobní asistence slaví 10 let

Drazí a milí čtenáři, ráda bych vám za celý asistenční tým ještě dodatečně popřála vše nejlepší […]

veřejné sbírky

Výtěžek z veřejné sbírky

Děkujeme všem, kteří podpořili ParaCENTRUM Fenix finanční částkou do veřejné sbírky, kterou povolil Krajský úřad […]

Poradenství zdravého sedu

Od října nabízíme tuto novou službu pro lidi s poraněním páteře a míchy. Nechte si odborně poradit […]

Fenix roztáhne křídla

ParaCENTRUM Fenix zahajuje 1. září 2016 nový evropský projekt „Fenix roztáhne křídla“ CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002010., který vznikl za […]

Výzev se nebojíme

Mezinárodní projekt „Výzev se nebojíme“ přinesl mnoho poznatků. Třicet šest měsíců celkem, konkrétně od 1.7.2012 […]