Jak postupovat v případě úmrtí osoby, která měla kompenzační pomůcky zapůjčené či hrazené zdravotní pojišťovnou a čerpala příspěvky od úřadu práce?

Téma tohoto článku není právě veselé či optimistické, je však nedílnou a nevyhnutelnou součástí lidského života. I proto jsme se rozhodli věnovat mu prostor.

V případě úmrtí osoby se zdravotním postižením čeká pozůstalé kromě vyřizování obvyklých záležitostí, jako je mj. vypravení posledního rozloučení či oznámení změny (přepis) u poskytovatelů energií a dalších, ještě další vyřizování týkající se příspěvků od úřadu práce a pomůcek, na jejichž pořízení přispěla či je zapůjčila zdravotní pojišťovna.

Do 8 dní od úmrtí příjemce příspěvku na péči, na mobilitu či dalších příspěvků (např. na zvláštní pomůcku, na bydlení apod.) musí pečující osoba či jiný pozůstalý tuto skutečnost oznámit úřadu práce, a to písemnou formou. V případě příspěvku na péči a na mobilitu (příp. dalších pravidelně vyplácených příspěvků) dojde k zastavení jejich výplaty. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku úřad práce pouze zanese do spisu informaci o úmrtí. Případné vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku není vyžadováno.

Co se týká kompenzačních pomůcek, které poskytla zdravotní pojišťovna (jedná se zejména o invalidní vozíky, zvedáky či polohovací lůžka), je zapotřebí co nejdříve – samozřejmě v rámci možností – kontaktovat dodavatele a domluvit se s ním na odvezení pomůcky či pomůcek. Může se stát, že pozůstalí nebudou vědět, která firma pomůcky dodala. Nejlepším řešením v takové situaci je obrátit se na zdravotní pojišťovnu, která potřebné údaje dohledá.

Potřebnou radu či podporu jsme samozřejmě schopni a ochotni poskytnout také my, pracovníci sociálního poradenství ParaCENTRA Fenix.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

24.09.2019 |