Přiznání invalidity a nutnost ukončit pracovní neschopnost

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, na naše sociální poradenství se často obracejí i lidé, kterým invalidní důchod přiznán teprve bude, případně jim byl přiznán tzv. čerstvě. Jejich dotaz se obvykle týká stejné záležitosti: jak to je s neschopenkou po přiznání invalidního důchodu.

Přiznání invalidity a invalidního důchodu velmi často předchází déle trvající (několikaměsíční, případně i roční) pracovní neschopnost. Stále na „neschopence“ je nezřídka žadatel o invalidní důchod i v době, kdy posudkový lékař rozhodne o přiznání invalidity. Na naše sociální poradenství se pak obracejí s otázkou: „Doktor mi prý musí neschopenku ukončit, já ale ještě pracovat nezvládnu. Co můžu v této situaci dělat?“
Je pravdou, že česká legislativa neumožňuje současně pobírat nemocenskou a invalidní důchod pro tu samou příčinu (tzv. na stejnou diagnózu). Pokud je tedy invalidita přiznána ze stejného důvodu, jako je i přetrvávající pracovní neschopnost s vypláceným nemocenským, je lékař povinen tuto neschopenku ukončit. Není však nezbytné ukončovat ji ihned po přiznání invalidity, lhůta je do 30 dnů ode dne následujícího po datu přiznání invalidity – např. invalidita je přiznána dne 24. 8. 2020, pracovní neschopnost tak musí být ukončena do 20. 9. 2020.

Pokud zdravotní stav pacienta ještě neumožňuje návrat do zaměstnání, může lékař ihned vystavit navazující neschopenku. V případě, že příčinou pracovní neschopnosti jsou jiné zdravotní důvody, než pro které byla přiznána invalidita, a pokud ještě neskončila tzv. podpůrčí doba, může být pacientovi i nadále vyplácena nemocenská.

Problematice nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele v případě nemoci a nároku na výplatu nemocenského při invaliditě I., II, a III. stupně se v naší rubrice Na skok do poradny budeme věnovat v některém z příštích článků. Se svými případnými dotazy se však na naše sociální poradenství můžete obracet samozřejmě i nyní.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

27.08.2020 |