Fyzioterapie a cvičení

Podpoříme váš návrat do běžného života.

Cvičení a fyzioterapie podporuje klienty po poškození míchy při návratu do běžného života. Od cvičení a poradenství s fyzioterapeutem přes samostatné cvičení na přístrojích až po pravidelné využívání posilovny našeho centra.

Sociální rehabilitace podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Regionální kartou poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Cvičení s fyzioterapeutem

50minutové individuální cvičení s terapeutem vás na základě vstupního kinesiologického rozboru a stanovení cílů vede k:

  • udržení či zlepšování fyzické kondice,
  • zlepšení respiračních funkcí,
  • snížení bolesti, včetně spasticity,
  • udržení fyziologického kloubního rozsahu,
  • prevenci artrotických změn,
  • nácviku stability,
  • zlepšení stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru),
  • výběru vhodných kompenzačních pomůcek,
  • zvýšení svalové síly,
  • úpravě svalových dysbalancí,
 • celkovému zlepšení fyzického a psychického zdraví.

Využíváme následující fyzioterapeutické metody a postupy jako:

  • bazální posturální programy – metoda Jarmily Čápové,
  • dynamická neuromuskulární stabilizace,
  • proprioceptivní nervosvalová facilitace,
  • měkké a mobilizační techniky,
  • respirační techniky,
  • nácvik stability na labilních plochách (válce, čočky, míče, Bosu,..),
  • techniky na aktivizaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
  • kvadrupedální lokomoce,
  • trénink stoje a chůze s pomůckami,
  • kinesiotaping,

Samostatné cvičení na přístrojích

Na základě individuálního plánu je možné využít i samostatné cvičení na přístrojích:

 • motomed na dolní končetiny,
 • motomed na horní a dolní končetiny,
 • vertikalizační přístroj Smove,
 • vertikalizační přístroj Jordan,
 • posilovací přístroj Glider,
 • posilovací přístroj Krankcycle.

Poradenství s fyzioterapeutem

Fyzioterapeut vám poradí, jaké cvičení zvolit v domácím prostředí a naučí vás, jak ho správně provádět, aby nedocházelo k přetížení svalových skupin, kloubů a šlach. Poradí vám také jak zvládat  denní pohybové stereotypy – sebeobsluhu, zvyky, odpočinkové aktivity, práci i sport.

S mobilitou si ve Fenixu nedělejte starosti. Pomůžeme vám při přesunu z automobilu, asistujeme při cvičení na rehabilitačních přístrojích nebo v posilovně.

Zapojte se do aktivní rehabilitace

O cvičení s fyzioterapeutem může požádat osoba starší 15 let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy. Vedoucí služby Vás vyzve k osobní schůzce, provede prostorami ParaCENTRA Fenix a seznámí Vás s následujícími možnostmi cvičení:

down Cvičení v rámci služby Sociální rehabilitace

Cvičení v rámci služby Sociální rehabilitace usnadňuje klentům sociální integraci. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální plán. Jedná se o vymezení klientových osobních cílů, přání a potřeb v rámci poskytované sociální služby a kroků, které klient a pracovníci služby budou realizovat k jejich naplnění. Fyzioterapeut s dalšími pracovníky služby budou úzce spolupracovat na tom, aby klient dosáhl svých cílů a po všech stránkách se co možná nejvíce zapojil do společnosti.

down Fyzioterapie na základě lékařského poukazu

ParaCENTRUM Fenix je registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Cvičení probíhá na základě lékařského poukazu, o který můžete požádat svého rehabilitačního lékaře, neurologa, případně ortopeda.

ParaCENTRUM má uzavřenou smlouvu s následujícími pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

down Fyzioterapie plně hrazená klientem

Klient, který nevyužívá cvičení v rámci služby Sociální rehabilitace ani na základě lékařského poukazu (pouze klienti VZP) může využít fyzioterapii plně hrazenou klientem a to v ceně 400 Kč / 50 minut.

Na základě lékařské zprávy a vstupního kinesiologického rozboru si stanovíte osobní cíle rehabilitace. Poté začnete v domluvených termínem cvičit pod dohledem fyzioterapeuta.

Samostatné cvičení na přístrojích není vázáno na rezervaci. Cvičíte-li samostatně, přijďte kdykoliv během otevírací doby centra. V případě asistence se domluvte dopředu.

Dokumenty ke stažení

Místní a časová dostupnost (Sociální rehabilitace) Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace Pravidla aktivizačního cvičení s terapeutem Veřejný závazek sociální rehabilitace Karta potřeb (Sociální rehabilitace)

Chcete cvičit pod dohledem instruktora nebo fyzioterapeuta?

pište:nahlikova@pcfenix.cz, volejte:+420 739 646 395

Mgr. Kristýna Náhlíková

vedoucí zdravotních služeb