Základní informace o koronaviru a důležité kontakty

Co je koronavirus a co je COVID-19?

Koronavirus je souhrnné označení pro 4 čeledi virů způsobujících onemocnění různé závažnosti.

COVID-19 je označení pro onemocnění, které způsobuje koronavirus a které se se koncem roku 2019 začalo šířit v Číně.

Kdy a kde se COVID-19 vzal?

První případy onemocnění COVID-19 se objevily na začátku prosince 2019 v čínském městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Odtud se nákaza rozšířila postupně do celého světa.

Jak se koronavirus přenáší?

Jedná se o kapénkovou infekci. Do organismu se dostává typicky dýchacími cestami (nos, ústa). K přenosu může dojít nejčastěji při úzkém kontaktu mezi lidmi. Virus se však do organismu může dostat i přes sliznice očí – např. tak, že se prvně dotkneme místa, na kterém virus ulpěl, a poté si neumytýma či nevydezinfikovanýma rukama sáhneme na obličej či přímo do očí (např. si je promneme).

Jaká je prevence přenosu?

Nejlepší prevencí je omezení kontaktu s ostatními lidmi na nejnutnější minimum. Pokud musíte opustit dům či byt (např. potřebujete do obchodu či k lékaři), používejte ochranné prostředky.

Nejlepším ochranným prostředkem je v současné době prakticky nedostupný respirátor třídy FFP3. Ochranným prostředkem, který do určité míry sníží riziko nákazy, je pak např. rouška, případně složený šátek natažený přes nos a ústa. Používáním respirátoru, roušky či jiného ochranného prvku zakrývajícího ústa a nos omezíte riziko přenosu koronaviru a pomáháte tím nejen sobě, ale i druhým.

Další nedílnou součástí prevence je časté a pečlivé umývání rukou, případně používání desinfekčních prostředků.

Co je inkubační doba a jak dlouhá je u COVID-19?

Inkubační doba je doba, která uplyne mezi nakažením se a propuknutím onemocnění. U onemocnění COVID-19 je inkubační doba 2 – 14 dní.

Jaké jsou příznaky onemocnění COVID-19?

Projevy jsou podobné příznakům chřipky. Obvykle po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Horečky mohou být provázené nepříjemnými pocity – bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy suchého kašle a dušnosti.

Jak postupovat v případě, že pociťujete příznaky podobné onemocnění COVID-19?

Pokud jste v uplynulých 14 dnech nepobývali v rizikové oblasti a nemáte ve svém blízkém okolí ani nikoho s potvrzeným onemocněním COVID-19, telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Nechoďte do jeho ordinace či jiného zdravotnického zařízení! Sdělte mu, že pociťujete dané příznaky. Lékař se vás vyptá na další potřebné údaje. Je velmi důležité sdělit mu vše pravdivě, nic nezamlčet, nepozměňovat. Jedině tak určí, zda se jedná o běžné nachlazení, nebo jestli se skutečně může jednat o onemocnění COVID-19. Vždy se řiďte pokyny lékaře, pracovníka hygienické stanice nebo jiné pověřené osoby, na kterou bude váš hovor přepojen, případně s ním budete v dalším kontaktu.

Máte důvodné podezření na nákazu koronavirem?

Pokud jste v uplynulých 14 dnech pobývali v některé z rizikových oblastí, případně ve svém blízkém okolí máte někoho, u koho byl test na přítomnost koronaviru pozitivní, a máte příznaky onemocnění, nevycházejte z domu či bytu a telefonicky kontaktujte nejlépe speciální linku 1212. Ani v tomto případě nezamlčujte ani nepozměňujte žádné skutečnosti a vždy se řiďte pokyny pracovníka krizové linky, hygienické stanice nebo jiné pověřené osoby, se kterou budete v kontaktu.

Dostali jste se do kontaktu s osobou, u níž byla nákaza prokázána?

Neopouštějte byt či dům a telefonicky kontaktujte krajskou hygienickou stanici – potřebné kontakty naleznete níže. Snažte se co nejvíce omezit kontakt i s rodinnými příslušníky či dalšími osobami, s nimiž bydlíte. Vždy se řiďte pokyny pracovníka hygienické stanice či jiného pověřeného pracovníka, se kterým budete v kontaktu.

Byla u vás prokázána nákaza koronavirem?

Řiďte se pokyny pracovníků hygienické stanice, lékařů či dalších pověřených pracovníků. Omezte kontakt s ostatními lidmi – nechoďte ven, držte se stranou i od ostatních lidí, s nimiž bydlíte. Dodržujte stanovený léčebný režim.

Kam můžete volat pro informace týkající se koronaviru?

Pro získání obecných informací týkajících se koronaviru jsou určeny speciální telefonické linky – jejich přehled a kontakty naleznete níže. Krizové linky (zejm. tedy tel. čísla 112 a 155) používejte pouze v případě vážných zdravotních potíží.

Je možné nechat se zdarma testovat, aniž byste měli příznaky, v uplynulých 14 dnech pobývali v rizikové oblasti či se dostali do kontaktu s nakaženou osobou?

Ne, není. Bezplatné testy na přítomnost koronaviru v těle podstupují pouze lidé, u nichž je k tomu indikace – tedy zejm. již zmiňovaný pobyt v rizikové oblasti či kontakt s jinou nakaženou osobou.

Podle dostupných informací některé laboratoře přece jen umožňují testování samoplátcům, cena testu se pak pohybuje převážně okolo 3 000 Kč. Mělo by se jednat např. o FN Motol či Nemocnici Na Bulovce v Praze, IFCOR klinické laboratoře Blansko či Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem. Vzhledem k neustále se měnící situaci je však možné, že se počet laboratoří testujících i samoplátce rozšíří, nebo naopak může dojít k rozhodnutí testovat opět pouze pacienty indikované lékařem či hygienickou stanicí.

Základní pravidla v kostce

  1. Omezte pohyb venku a hlavně v místech, kde je zvýšená koncentrace lidí (zejm. obchody).
  2. Pečlivě a často si umývejte ruce, případně používejte desinfekční gely.
  3. V maximální možné míře používejte ochranné prostředky – roušky, rukavice apod.
  4. V případě podezření na nákazu koronavirem kontaktujte lékaře a nevycházejte z domu.
  5. Při nákaze nebo karanténě se řiďte pokyny lékařů či pracovníků hygienické stanice.
  6. Sledujte média (nejlépe veřejnoprávní) pro získávání aktuálních informací.

Důležité kontakty

Další kontakty a tipy na domácí výrobu roušek

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

18.03.2020 |