Základní informace o koronaviru a souvisejících opatřeních

Jak se koronavirus přenáší?

Jedná se o kapénkovou infekci. Do organismu se dostává typicky dýchacími cestami (nos, ústa). K přenosu dochází nejčastěji při úzkém kontaktu mezi lidmi. Virus se však do organismu může dostat i přes sliznice očí – např. tak, že se prvně dotkneme místa, na kterém virus ulpěl, a poté si neumytýma či nevydezinfikovanýma rukama sáhneme na obličej či přímo do očí (např. si je promneme).

Jaká je prevence přenosu?

Především v posledních týdnech se používá Pravidlo 3R – roušky (respirátory), ruce, rozestupy.
Roušky (respirátory) – Nejlepším ochranným prostředkem je respirátor třídy FFP3. Ochranným prostředkem, který do určité míry sníží riziko šíření nákazy, je však i rouška, případně jiná vhodná ochrana nosu a úst. Používáním ochranných pomůcek zakrývajících ústa a nos snížíte riziko přenosu koronaviru a pomáháte tím nejen sobě, ale i druhým.
Ruce – Nedílnou součástí prevence je časté a pečlivé umývání rukou, případně používání dezinfekčních prostředků.
Rozestupy – Při kontaktu s jinými lidmi se doporučuje dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry.

Co je inkubační doba a jak dlouhá je u COVID-19?

Inkubační doba je doba, která uplyne mezi nakažením se a propuknutím onemocnění. U onemocnění COVID-19 je inkubační doba 2 – 14 dní.

Jaké jsou příznaky onemocnění COVID-19?

Projevy jsou podobné příznakům chřipky. Obvykle se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Horečky mohou být provázené bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy suchého kašle a dušnosti. Dalším typickým příznakem je bolest hlavy a ztráta chuti a čichu.

Jak postupovat v případě, že pociťujete příznaky podobné onemocnění COVID-19?

Pokud máte podezření, že se u vás projevilo onemocnění COVID-19, telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Nechoďte do jeho ordinace či jiného zdravotnického zařízení! Sdělte mu, že pociťujete dané příznaky. Lékař se vás vyptá na další potřebné údaje. Je velmi důležité sdělit mu vše pravdivě, nic nezamlčet, nepozměňovat. Jedině tak určí, zda se jedná o běžné nachlazení, nebo jestli se skutečně může jednat o onemocnění COVID-19. Vždy se řiďte pokyny lékaře, pracovníka hygienické stanice nebo jiné pověřené osoby, na kterou bude váš hovor přepojen, případně s ním budete v dalším kontaktu.

Dostali jste se do kontaktu s osobou, u níž byla nákaza prokázána?

Neopouštějte byt či dům a snažte se co nejvíce omezit kontakt i s rodinnými příslušníky či dalšími osobami, s nimiž bydlíte. Sledujte, zda se u vás neprojevují příznaky onemocnění; pokud ano, pečlivě si zaznamenejte, kdy se který příznak projevil, a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Vždy se řiďte pokyny pracovníka hygienické stanice či jiného pověřeného pracovníka, který vás kontaktuje na základě tzv. trasování.

Byla u vás prokázána nákaza koronavirem?

Řiďte se pokyny pracovníků hygienické stanice, lékařů či dalších pověřených pracovníků. Omezte kontakt s ostatními lidmi – nechoďte ven, držte se stranou i od ostatních lidí, s nimiž bydlíte. Dodržujte stanovený léčebný režim. Máte-li nainstalovanou aplikaci eRouška, zaneste informaci o své nákaze i do ní.

K čemu slouží aplikace eRouška a jak si ji nainstalovat?

Tato aplikace pro chytré mobilní telefony slouží především pro usnadnění tzv. trasování v případě potvrzené nákazy. Instalace této aplikace je velmi snadná – na svém chytrém telefonu si vyhledáte internetovou stránku www.erouska.cz a na ní naleznete proklik pro instalaci na Android i Apple. V aplikaci také naleznete i důležité kontakty (např. na hygienické stanice). Připojení k internetu je nezbytné pouze pro stažení aplikace, poté aplikace funguje díky technologii bluetooth. Bližší informace k aplikaci naleznete na výše uvedených internetových stránkách.

Základní pravidla v kostce

  1. Omezte pohyb hlavně v místech, kde je zvýšená koncentrace lidí (zejm. obchody).
  2. Dodržujte Pravidlo 3R – roušky, ruce, rozestupy.
  3. V případě podezření na nákazu koronavirem kontaktujte lékaře a omezte kontakt s ostatními lidmi.
  4. Při nákaze nebo karanténě se řiďte pokyny lékařů či pracovníků hygienické stanice.
  5. Ve zdravé míře sledujte média (nejlépe veřejnoprávní) pro získávání aktuálních informací.
  6. Pokud je to možné, nainstalujte si a používejte aplikaci eRouška.

Důležité kontakty

Speciální bezplatná linka: 1221
Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně odkazu na aplikaci eRouškawww.koronavirus.mzcr.cz

Pravidlo 3z – chraňte i svou psychickou pohodu

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

04.11.2020 |