Zkrácení platnosti poukazu na zdravotní pomůcky

Minulý měsíc jsme vám přinesli velmi dobrou zprávu týkající se budoucího zkrácení řízení v případě skončení platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením. Také nyní vám přinášíme zprávu o zkrácení lhůty, tentokrát lhůty platnosti poukazů na zdravotnické prostředky.

Na základě Zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, konkrétně § 28 odst. 4 tohoto zákona, došlo ke změně délky platnosti Poukazů na zdravotnické prostředky. Základní doba platnosti těchto poukazů se s účinností od 26. 5. 2021 zkrátila z dosavadních 90 dní na 30 dní, na základě určení předepisujícího lékaře však může být prodloužena až na 1 rok. Pokud vám tedy lékař bude vystavovat poukaz na zdravotnický prostředek, domluvte se s ním na případném prodloužení platnosti tohoto poukazu. Poukazy vydané před 26. květnem 2021 mají stále platnost 90 dní.

V případě dotazů (nejen) k této problematice se můžete samozřejmě obracet na naše sociální poradenství, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz), on-line poradny nebo na telefonním čísle 739 646 396.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

29.07.2021 |